Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Dat je dingen leert over aspecten van zorg waar je zelf niet altijd mee te maken hebt
—  Verpleegkundige
Leerelement en kennis van onderwijsthema's waar je als staf minder inzit.
—  Medewerker onderwijsinstelling
De uitgebreide uitleg en verwijzingen naar documenten en protocollen
—  Medewerker
Het zet je toch even aan het denken, ook buiten eigen vakgebied om
—  Medewerker ziekenhuisapotheek
Kort maar krachtig en veelzijdig
—  Medewerker
Blijft allert op speelse manier
—  Verpleegkundige VVT
Laagdrempelig kost weinig tijd
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Het belicht onderwerpen waar je (niet) dagelijks mee te maken hebt. geeft eens andere gespreksstof om met collega's over te praten.
—  Medewerker
Helemaal leuk
—  Medewerker onderwijsinstelling
De mogelijkheid om direct naar de richtlijn te gaan en deze te scannen.
—  Medewerker
Er worden interessante items aan de orde gesteld.
—  Medewerker accountancy firma
Nodigt uit om regelmatig de nvmdl-richtlijnen te bestuderen.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Snelle korte kennis
—  Uroloog
Ludiek en behapbaar
—  Internist
Verschillende onderwerpen komen aan bod snelle manier om onderwerpen onder de aandacht te brengen
—  Medewerker ziekenhuis
Diversiteit aan onderwerpen
—  Medewerker
Informatie die je diep weg hebt zitten komt weer boven. geregeld een aha momentje. dingen ga je opzoeken wat het functioneren beter maakt.
—  Verpleegkundige
Prikkelend
—  Arts topklinisch ziekenhuis
De regelmaat.
—  Medewerker
Ik doe alleen de gemailde vragen, die al een aardige test zijn voor je kennis.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
De grote mate van klinische relevantie en de heldere toelichting
—  Internist
Ik denk dat het voor de medewerkers met direct patientcontact wel goed is. voor de overige medewerkers zijn de vragen meestal minder van toepassing, maar niet vervelend. dus prima.
—  Laboratoriummedewerker academisch ziekenhuis
We moeten er over nadenken.
—  Medewerker leverancier medische diagnostiek
Goed om te doen. en goed om over andere onderwerpen na te denken dan je eigen werkveld
—  Medewerker
Op een leuke motiverende manier heb ik mijn kennis vergroot.
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Gevarieerde vragen
—  Medewerker onderwijsinstelling
Je denkt eens na over andere dingen.
—  Medewerker Kinderopvang
Je leert er van het frist je weer op leuk om te doen
—  Helpende VVT
Snel, effectief en heeft effect op de afdeling zeker als er een beetje competitie ontstaat.
—  Medewerker
Je werd weer even geprikkeld om over dingen na te denken
—  Medewerker
Dit is een leuke manier om te leren zonder dat het veel tijd vraagt.
—  Verzorgende VVT
Vaak prikkelende vragen
—  Uroloog
De vragen waren vaak kort
—  Verpleegkundige
Opfrissen
—  Verzorgende VVT
De afwisseling en het leuke spelelement
—  Medewerker
Leuk en informatief
—  Verpleegkundige
Het nodigt uit om er met collegae over te spreken
—  Arts academisch ziekenhuis
Veel protocollen waren voor ons niet van toepassing, ( adm. werk) maar wel leuk om te lezen, en je steekt er wat van op
—  Medewerker
Leuke manier
—  Arts topklinisch ziekenhuis
Opfrissen van kennis.
—  Medewerker ziekenhuis
Leuk
—  Verzorgende VVT
De vragen zijn anders als anders
—  Verpleegkundige
Kennis opfrissen en nieuwe dingen leren
—  Verpleegkundige
Je wordt gemotiveerd kritisch na te denken
—  Verpleegkundige
Diverse onderwerpen komen aan bod. stimuleert om iets na te lezen of op te zoeken.
—  Verpleegkundige VVT
Opfrissen andere specialisten
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Dat het meerkeuze vragen waren en actuele vragen waren
—  Medewerker
Het vergroot kennis en bevordert de professionalisering
—  Medewerker onderwijsinstelling
Vlotte wijze van toetsing. daagt uit om mee te doen
—  Uroloog
Mooi referentiekader voor kennis
—  Medewerker accountancy firma

Terug