Meer kennis is meer kwaliteit
Er komt steeds meer kennis bij. Hoe houd je iedereen laagdrempelig op de hoogte van de dingen die ze moeten weten?

Mensen met meer kennis leveren betere kwaliteit. Overheidsinstanties willen medewerkers inlichten over de nieuwste wetgeving. Kinderopvangorganisaties willen hun medewerkers meenemen in hun pedagogisch plan. Bedrijven willen hun best practices verankeren in de organisatie. Industrieën willen dat hun mensen zo veilig mogelijk werken. Welke kennis wil jij overdragen?

Voor het werk van je medewerkers is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn. Met een kennisspel bied je ze een laagdrempelige manier van leren die niet ten koste gaat van hun productiviteit en die het werkplezier bevordert!


Stap 1: Inventarisatie

We inventariseren samen jullie doelen en maken een plan om ze te bereiken

Mogelijke doelen

 • Mensen doorlopend informeren
 • Voorbereiding op een accreditatie
 • Kwaliteitscyclus implementeren
 • Vervanging e-learning modules
 • Inwerken nieuwe medewerkers
 • Nieuwe of gewijzigde procedures onder de aandacht brengen
 • Drukke mensen bereiken die op een ander manier moeilijk bereikbaar zijn
 • etc.

Stap 2: Co-creatie

We maken samen een selectie van onderwerpen, kennisdocumenten en doelgroepen binnen je organisatie. Vervolgens stellen we quizvragen op, met toelichting

Aandachtspunten

 • Aanvangsniveau van de doelgroepen
 • Gewenst niveau van de vragen

Onderwerpen/kennisdocumenten

 • Werkafspraken
 • Procedures
 • Protocollen
 • Aandachtsgebieden
 • etc.

Doelgroepen

 • Functiegroepen
 • Afdelingen
 • etc.

Opstellen van quizvragen en toelichtingen

 • Laat ze maken door ons Boost team
 • Maak ze zelf
 • Laat ze door je eigen inhoudsdeskundigen maken (nodig ze uit via ons platform)
 • Haal ze uit onze vragenbank

Stap 3: Start Kennisspel

We creëren samen per doelgroep een vragencampagne voor één of meerdere quizvragen per week voor de gewenste periode

 • Bereik iedereen die je wilt bereiken met de juiste kennis, met één vraag en één klik tegelijk
 • Organiseer eenvoudig een vriendschappelijke kenniscompetitie
 • Krijg real-time inzicht in het kennisniveau per onderwerp en per doelgroep
 • Communiceer doorlopend met je doelgroep over actuele zaken

Ons team staat voor je klaar om je te helpen je campagnes succesvol te maken!

Redgrasp is een CRKBO geregistreerde instelling. Lees meer over onze methodiek en opleidingsaanbod.


CASE: IMPULS KINDEROPVANG
"De interactie bij opmerkingen wordt goed gewaardeerd en naar aanleiding van enkele van die opmerkingen hebben we ook aanpassingen gedaan in protocollen."
Impuls heeft het Redgrasp platform ingezet om doorlopend met haar medewerkers te communiceren over uiteenlopende onderwerpen. Denk aan pedagogisch handelen en ontwikkelingsgericht werken, gezond groeien, ouders, professioneel handelen, veiligheid en gezondheid. Medewerkers werden zo ook in staat gesteld om zelf input te leveren. De deelnemers waren enthousiast: als een Vraag van Vandaag werd overgeslagen werd hij meteen gemist!

Iedereen laagdrempelig op de hoogte

Overweeg je een abonnement voor jouw organisatie?
Ontvang meer informatie over de mogelijkheden!

Veelgestelde vragen

Een aantal voorbeelden:

 • Het publiceren van kennisdocumenten
  Je hebt geen idee of de kennis "landt". Met Redgrasp heb je daar wel inzicht in en je kunt je communicatie er naadloos op afstemmen.
 • Bijeenkomsten organiseren
  De organisatie hiervan kost veel tijd en er kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk aan meedoen. Met Redgrasp bereik je duizenden mensen tegelijk.
 • Klassieke e-learning modules
  Langdradig, infrequent en snel verouderd. Zonder ze verplicht te stellen is de deelnamegraad vaak bedroevend laag. Met Redgrasp hou je iedereens kennis op een superlaagdrempelige manier actueel.

Redgrasp is een kosteneffectieve, leuke manier van leren die geen negatieve impact heeft op de productiviteit.

Het werkt. Een app downloaden is niet nodig, aanmelden is niet nodig en de vragen kunnen worden beantwoord op een moment dat het de ontvanger uitkomt. Het beantwoorden van de Vraag van Vandaag is laagdrempelig en behoort al snel tot de dagelijkse routine.

Ja. Artsen doen bijvoorbeeld even fanatiek mee als doktersassistenten. De deelnamegraad is vaak rond de 90%. Zorg wel dat de vragen van goede kwaliteit zijn en dat ze goed zijn afgestemd op de doelgroep.

Snel. Het vaststellen van onderwerpen en doelgroepen kost tijd. Maar het opstellen van de meeste vragen hoeft pas plaats te vinden nadat het kennisspel al van start is gegaan. In de praktijk hanteren we vaak een maand voor de voorbereiding, maar sneller kan ook.

Laat je emailadres hier achter en dan nemen we contact met je op.