Redgrasp biedt professioneel onderricht aan interne docenten en cursisten van onze klantorganisaties. Onze aanpak combineert de expertise van onze eigen docenten met onze unieke microlearning methodiek, gericht op het creƫren van een effectieve en betrokken leerervaring. Onze cursussen komen tot stand door co-creatie met onze klantorganisaties. Zo leveren we lesmateriaal op maat dat voldoet aan de specifieke behoeften van de cursisten.

Onze aanpak en methodiek

Cursusinhoud en titel

Onze lesstof is gevarieerd en flexibel, afgestemd op diverse kennisdomeinen. Elke cursus, of het nu een vragencampagne of een interactieve quiz is, heeft een duidelijke titel die de inhoud en het doel weerspiegelt. Daarnaast onderwijzen wij interne docenten van de klantorganisatie in de Redgrasp microlearning methodiek.

Doel en structuur van de cursussen

We stemmen elk onderwerp en elke cursus specifiek af op de doelgroep, rekening houdend met hun functie en afdeling binnen de organisatie. Dit zorgt voor een naadloze aansluiting van het onderwijsniveau op de behoeften en het functieprofiel van de cursisten.

Registratie van deelnemers

In onze dashboards houden we alle gegevens bij van iedereen die deelneemt aan onze opleidingen.

Tijdsduur en flexibiliteit

De lengte van elke cursus varieert. Vragencampagnes hebben een vastgestelde frequentie en duur, terwijl quizzen een vooraf bepaald aantal vragen bevatten.

Doelstellingen van de cursus

De doelstellingen van onze cursussen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het bevorderen van kennisdeling, het voorbereiden op accreditaties, het implementeren van een kwaliteitscyclus, en het onder de aandacht brengen van bestaande, nieuwe of gewijzigde kennisdocumenten. Deze doelstellingen worden duidelijk gecommuniceerd naar de eindgebruikers.

Doelgroep en aanvangsniveau

Onze cursussen zijn bedoeld voor een breed scala aan professionals. Het aanvangsniveau is afgestemd op het functieprofiel van de cursist, zonder specifieke vooropleidingseisen.

Studiebelasting en vrijstellingenbeleid

De studiebelasting varieert per cursus. Er is geen algemeen beleid voor vrijstellingen, aangezien onze cursussen zijn ontworpen om flexibel en toegankelijk te zijn voor alle deelnemers.

Speciale voorwaarden en studiemateriaal

De speciale voorwaarden van elke cursus worden vastgelegd in de overeenkomsten met onze klantorganisaties. Al het benodigde studiemateriaal is digitaal beschikbaar via directe links.

Kwalificaties en exameninformatie

Informatie over badges en eventueel te behalen accreditatiepunten wordt duidelijk gecommuniceerd aan deelnemers. Er zijn geen formele eindtoetsen of examens verbonden aan onze cursussen.

Conclusie

Het Redgrasp opleidingsaanbod is zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan de professionele eisen van onze klanten. De samenwerking met klantorganisaties zorgt voor een op maat gemaakte leerervaring die zowel informatief als praktisch toepasbaar is.