"Het is gewoon te veel"
Er zijn zoveel onderwerpen om onder de aandacht te brengen. Hoe doe je dat zonder zorgprofessionals met informatie te overbelasten?

Valpreventie. Medische technologie. Patiëntidentificatie. Infectiepreventie. Antistolling. Etcetera.

Allemaal onderwerpen die belangrijk zijn om onder de aandacht te brengen. Maar zorgmedewerkers zitten niet te wachten op nog meer verplichte e-learning. Eigenlijk hebben jullie juist al veel te veel e-learning modules. Kan dat niet wat minder? En kun je dan toch nog overzicht behouden over de eventuele kennislacunes in je organisatie?


Stap 1: Inventarisatie

We inventariseren samen jullie doelen en maken een plan om ze te bereiken

Mogelijke doelen

 • Voorbereiding op NIAZ of JCI accreditatie
 • Kwaliteitscyclus implementeren
 • Vervanging e-learning modules
 • Inwerken nieuwe medewerkers
 • Nieuwe of gewijzigde protocollen onder de aandacht brengen
 • Drukke professionals bereiken die op een ander manier moeilijk bereikbaar zijn
 • etc.

Stap 2: Co-creatie

We maken samen een selectie van onderwerpen, kennisdocumenten en doelgroepen binnen je organisatie. Vervolgens stellen we quizvragen op, met toelichting

Aandachtspunten

 • Aanvangsniveau van de doelgroepen
 • Gewenst niveau van de vragen

Onderwerpen/kennisdocumenten

 • VMS thema's
 • Vereiste Instellingsrichtlijnen (VIRs)
 • Ziekenhuis-brede protocollen
 • Infectiepreventie
 • Medicatie
 • etc.

Doelgroepen

 • Artsen
 • Verpleegkundigen
 • Paramedici
 • etc.

Opstellen van quizvragen en toelichtingen

 • Laat ze maken door ons Boost team
 • Maak ze zelf
 • Laat ze door je eigen inhoudsdeskundigen maken (nodig ze hiervoor uit via ons platform)
 • Haal ze uit onze vragenbank

Stap 3: Start Kennisspel

We creëren samen per doelgroep een vragencampagne voor één of meerdere quizvragen per week voor de gewenste periode

 • Bereik iedereen in je organisatie met de juiste kennis, met één vraag en één klik tegelijk
 • Organiseer eenvoudig een vriendschappelijke kenniscompetitie
 • Krijg real-time inzicht in het kennisniveau per onderwerp en per afdeling
 • Communiceer doorlopend met de doelgroep over actuele zaken

Ons team staat voor je klaar om je te helpen je campagnes succesvol te maken!

Redgrasp is een CRKBO geregistreerde instelling. Lees meer over onze methodiek en opleidingsaanbod.


CASE: UMC UTRECHT
"Ik krijg steeds meer vragen van mensen uit de organisatie die ook graag via het spel willen communiceren over hun onderwerpen"
Het UMC Utrecht ziet het Redgrasp platform als een manier om de kennis van mensen over ziekenhuisprotocollen up-to-date te houden. Als er een nieuw protocol is, of een protocol wordt gewijzigd kun je hierover met Redgrasp laagdrempelig communiceren. Redgrasp wordt binnen het UMC onder andere ingezet in het gehele ziekenhuis voor de voorbereiding van de JCI accreditatie en voor onderwijs over UMC-brede protocollen. Daarnaast wordt Redgrasp gebruikt in onderwijs aan co-assistenten en studenten biomedische wetenschappen. Op het lab klinische chemie streden de mannen tegen de vrouwen: het team dat de minste punten scoorde organiseerde de barbecue!

Iedereen laagdrempelig op de hoogte

Overweeg je een abonnement voor jouw organisatie?
Ontvang meer informatie over de mogelijkheden!

Veelgestelde vragen

Je kunt kennisdocumenten publiceren en de navolging ervan aan mensen zelf overlaten. Maar volgens een Cochrane review uit 2016 kun je met een aanvullende interventie de navolging met 13,5% verbeteren.

Neem infectiepreventie als voorbeeld. Stel dat je interventie een zorgprofessional helpt om de richtlijn te volgen, waardoor hij of zij jaarlijks bij 1 patiënt 1 infectie voorkomt. Zelfs al wordt er hiermee maar 1 verpleegdag bespaard, dan levert dat al ruim 500 euro op. En met Redgrasp bedien je iedereen in je organisatie. Op elk gewenst onderwerp. Dat is de schaalbaarheid van online leren.

Een aantal voorbeelden:

 • Het verspreiden van zakkaartjes
  Je hebt geen idee of de kennis "landt". Met Redgrasp heb je daar wel inzicht in en je kunt je communicatie er precies op afstemmen.
 • Educatieve escape room
  De organisatie hiervan kost veel tijd en er kunnen maar kleine groepjes tegelijk aan meedoen. Met Redgrasp bereik je duizenden mensen tegelijk.
 • Klassieke e-learning modules
  Langdradig, infrequent en snel verouderd. Zonder ze verplicht te stellen is de deelnamegraad vaak bedroevend laag. Met Redgrasp hou je iedereens kennis op een superlaagdrempelige manier actueel.

Van de Vragen van Vandaag wordt 45% beantwoord buiten kantooruren. Bovendien kost het beantwoorden maar weinig tijd. Daarmee is Redgrasp een kosteneffectieve, leuke manier van leren die geen negatieve impact heeft op de productiviteit.

Het werkt. Een app downloaden is niet nodig, aanmelden is niet nodig en de vragen kunnen worden beantwoord op een moment dat het de ontvanger uitkomt. Het beantwoorden van de Vraag van Vandaag is laagdrempelig en behoort al snel tot de dagelijkse routine.

Ja. Artsen doen even fanatiek mee als verpleegkundigen. De deelnamegraad is vaak rond de 90%. Zorg wel dat de vragen van goede kwaliteit zijn en dat ze goed zijn afgestemd op de doelgroep.

Snel. Het vaststellen van onderwerpen en doelgroepen kost tijd. Maar het opstellen van de meeste vragen hoeft pas plaats te vinden nadat het kennisspel al van start is gegaan. In de praktijk hanteren we vaak een maand voor de voorbereiding, maar sneller kan ook.

Laat je emailadres hier achter en dan nemen we contact met je op.