Werkinstructies onder de aandacht brengen
Werken binnen overheidsinstanties zoals gemeenten en provincies vereist een goede kennis van de meest recente werkinstructies.

Mensen met meer kennis leveren betere kwaliteit. Maar het werk is sterk onderhevig aan veranderende wet- en regelgeving. Jullie werkinstructies veranderen mee, maar hoe hou je iedereen hiervan op de hoogte? En hoe voorkom je dat opgedane kennis wegzakt?

Voor het werk van jullie medewerkers is het belangrijk dat ze goed geïnformeerd zijn. Met een kennisspel bied je ze een laagdrempeliger manier van leren die niet ten koste gaat van hun productiviteit. En het is nog leuk ook!


Stap 1: Inventarisatie

We inventariseren samen jullie doelen en maken een plan om ze te bereiken

Mogelijke doelen

 • Mensen doorlopend informeren
 • Omgevingswet onder de aandacht brengen
 • Projectmatig werken bevorderen
 • Kwaliteitscyclus implementeren
 • Vervanging e-learning modules
 • Inwerken nieuwe medewerkers
 • Nieuwe of gewijzigde procedures onder de aandacht brengen
 • Drukke mensen bereiken die op een ander manier moeilijk bereikbaar zijn
 • etc.

Stap 2: Co-creatie

We maken samen een selectie van onderwerpen, kennisdocumenten en doelgroepen binnen je organisatie. Vervolgens stellen we quizvragen op, met toelichting

Aandachtspunten

 • Aanvangsniveau van de doelgroepen
 • Gewenst niveau van de vragen

Onderwerpen/kennisdocumenten

 • Werkafspraken
 • Procedures
 • Wet- en regelgeving
 • Aandachtsgebieden
 • etc.

Doelgroepen

 • Functiegroepen
 • Afdelingen
 • etc.

Opstellen van quizvragen en toelichtingen

 • Laat ze maken door ons Boost team
 • Maak ze zelf
 • Laat ze door je eigen inhoudsdeskundigen maken (nodig ze uit via ons platform)
 • Haal ze uit onze vragenbank

Stap 3: Start Kennisspel

We creëren samen per doelgroep een vragencampagne voor één of meerdere quizvragen per week voor de gewenste periode

 • Bereik iedereen die je wilt bereiken met de juiste kennis, met één vraag en één klik tegelijk
 • Organiseer eenvoudig een vriendschappelijke kenniscompetitie
 • Krijg real-time inzicht in het kennisniveau per onderwerp en per doelgroep
 • Communiceer doorlopend met je doelgroep over actuele zaken

Ons team staat voor je klaar om je te helpen je campagnes succesvol te maken!

Redgrasp is een CRKBO geregistreerde instelling. Lees meer over onze methodiek en opleidingsaanbod.


CASE: GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH
"‘Fun’ manier om iedereen op gelijk kennisniveau te brengen en te prikkelen om nieuwsgierig te blijven."
De gemeente ‘s-Hertogenbosch is na een succesvolle pilot met Stadsbeheer aan het opschalen binnen de rest van de organisatie. Met de quizvragen wordt steeds ingehaakt op de actualiteit en er komen steeds meer voorstellen voor leuke quizvragen vanaf de werkvloer.

Iedereen laagdrempelig op de hoogte

Overweeg je een abonnement voor jouw organisatie?
Ontvang meer informatie over de mogelijkheden!

Veelgestelde vragen

Een aantal voorbeelden:

 • Het publiceren van kennisdocumenten
  Je hebt geen idee of de kennis "landt". Met Redgrasp heb je daar wel inzicht in en je kunt je communicatie er naadloos op afstemmen.
 • Bijeenkomsten organiseren
  De organisatie hiervan kost veel tijd en er kunnen maar een beperkt aantal mensen tegelijk aan meedoen. Met Redgrasp bereik je duizenden mensen tegelijk.
 • Klassieke e-learning modules
  Langdradig, infrequent en snel verouderd. Zonder ze verplicht te stellen is de deelnamegraad vaak bedroevend laag. Met Redgrasp hou je iedereens kennis op een superlaagdrempelige manier actueel.

Redgrasp is een kosteneffectieve, leuke manier van leren die geen negatieve impact heeft op de productiviteit.

Het werkt. Een app downloaden is niet nodig, aanmelden is niet nodig en de vragen kunnen worden beantwoord op een moment dat het de ontvanger uitkomt. Het beantwoorden van de Vraag van Vandaag is laagdrempelig en behoort al snel tot de dagelijkse routine.

De hoge deelnamegraad kan je soms echt verbazen. Ook mensen die voor Stadsbeheer werken, en daarom heel vaak buiten zijn, bleken bijvoorbeeld op deze manier goed te bereiken. Zorg wel dat de vragen van goede kwaliteit zijn en dat ze goed zijn afgestemd op de doelgroep.

Snel. Het vaststellen van onderwerpen en doelgroepen kost tijd. Maar het opstellen van de meeste vragen hoeft pas plaats te vinden nadat het kennisspel al van start is gegaan. In de praktijk hanteren we vaak een maand voor de voorbereiding, maar sneller kan ook.

Laat je emailadres hier achter en dan nemen we contact met je op.