Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Informeren over relevante actuele zaken
—  Medewerker
Je wordt soms even weer aan iets herinnert en het is laagdrempelig
—  Medewerker ziekenhuis
Goede aanvulling
—  Medisch specialist ziekenhuis
Je wordt er blij van. de pedagogische gedachtengang en bewoordingen komen nog weer even langs. die begrippen gebruik je dan ook eerder zelf weer actief. ik vind het daarbij ook fijn om te merken dat ik de antwoorden steeds goed heb.
—  Medewerker Kinderopvang
Opfrissen van kennis
—  Medewerker
Leuke vragen. ik leer er veel van.
—  Medewerker
Altijd leerzaam om iets te lezen over protocollen die gelden voor de verpleegafdelingen.
—  Medewerker
Dit houd je scherp
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Niet meer praktiserend, maar op deze manier toch nog iets “contact” met het vak.
—  Orthopeed
Alles
—  Medewerker VVT
Opfrissen van kennis
—  Verpleegkundige
Laagdrempelig, kost weinig tijd, leuk en speels
—  Medewerker onderwijsinstelling
Op een laagdrempelige manier kennisvragen stellen
—  Gemeenteambtenaar
Kort opfrismoment van mijn kennis. omdat het maar 1 vraag is, doe je deze even snel. dan blijft het leuk.
—  Medewerker
Dat je punten krijgt is leuk
—  Medewerker
Het is leerzaam op een vrijblijvende manier
—  Medewerker
Met korte vragen breidt je je kennis uit.
—  Medewerker polikliniek
Stimuleren van 'good practice onderwijs'; middel om reflecteren op professioneel handelen/beroepsidentiteit te bevorderen
—  Docent
Actief bezig blijven met farmaco, ook dingen die niet bij ons op de afdeling voorkomen, vooral ook de uitleg erbij. laagdrempelig je kennis bijhouden en verbreden
—  ANIOS topklinisch ziekenhuis
De vragen zijn goed om je kennis te beoordelen.
—  Verpleegkundige
Dat je kennis kreeg over zaken waar je normaal niet mee in aanraking komt. en de soort competitie strijdt die je krijgt wanneer je meer vragen goed hebt achter elkaar
—  Verpleegkundige
Korte vraag duidelijk antwoord met toelichting.
—  Medewerker
Zeer laagdrempelig; relevante vragen; bondige uitleg
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Spelenderwijs je kennis op peil houden
—  Medewerker ziekenhuis
Het stimuleert het gesprek met collega's, maakt dat ik dingen uit ga zoeken op het intranet of online en dat ik gestimuleerd word om over belangrijke thema's in de organisatie mee te denken.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Het zet me aan het denken. sommige dingen ken ik of heb ik geleerd/ gelezen, maar zit ver in het geheugen. dit is een goed manier om het op te frissen. vooral omdat we ziekenhuis breed nu bezig zijn met de thema maanden.
—  Medewerker polikliniek topklinisch ziekenhuis
Kort en krachtig
—  Medewerker
Leuk en je hoeft niet zoveel te doen behalve de antwoorden nalezen
—  Verzorgende VVT
Alles,het frist je kennis op een leuke manier weer op.
—  Helpende VVT
Variatie in de vragen
—  Medewerker polikliniek topklinisch ziekenhuis
-
—  Arts
Het verrijkt je kennis op een speelse aftractieve manier
—  Medewerker
Ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren en dit is kort en kan daarom makkelijk tussendoor.
—  Verpleegkundige
Ongedwongen, op moment dat het voor jezelf uit komt, kost weinig tijd
—  Medewerker
Brengt op een leuke manier bepaalde dingen onder de aandacht bij medewerkers. spelenderwijs dingen leren levert sowieso meer op.
—  Verpleegkundige VVT
Leuk, opfrisser, nadenken, bewust maken van
—  Medewerker
Bewustwording
—  Medewerker Kinderopvang
Opfrissen kennis. doet je realiseren dat het misschien weer eens tijd is om een richtlijn in het team te bespreken.
—  Jeugdarts
Diversiteit en goede vragen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Makkelijk en snel, toch even opfrisser
—  Arts
Dat je nieuwe dingen leert
—  Helpende VVT
Dat er vragen tussen zitten met nieuwe dingen.
—  Medewerker ziekenhuis
Laagdrempelig met een competatieve factor
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Korte vragen op basis van casussen en korte toelichtingen daarbij.
—  Internist
Toegankelijk en snel
—  OK verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Het direct bevraagd worden via de mail.
—  Medewerker ziekenhuis
Jazeker, is motiverend en stimulerend.
—  Jeugdverpleegkundige
Bewustwording creëren, spelelement, kennis testen/ophalen, synchroon met thema vd maand
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Leuke duidelijke weetjes kort en krachtig.
—  Jeugdverpleegkundige
Opfrissende vragen, leerzaam
—  Verpleegkundige

Terug