Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Awareness werd gewekt
—  Medewerker
Je gaat bewust over dingen nadenken
—  Medewerker ziekenhuis
Stimulans richtlijnen te bestuderen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Het frist op, laat je ergens over nadenken. de vraag moet daarvoor niet te makkelijk zijn.
—  Verpleegkundige
Bewustwording wordt vergroot. hoewel niet alle protocollen toepasbaar zijn voor iedereen. maar het is wel eens goed om te beseffen wat er op de afdelingen gevraagd wordt.
—  Medewerker
Leuke manier om te kijken of je nog een beetje bij bent en om onderdelen van het vak die je niet actief geoefend weer even te zien.
—  Gynaecoloog
Geinige ongedwongen manier om kennis te nemen van toch best belangrijke zaken.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Opheldering/herhaling van kleine kennisvragen die vaak in de vergetelheid raken
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Je wordt even geprikkeld over iets na te denken waar je misschien niet zo snel over nadenkt, of iets wat niet veel voorkomt.
—  Jeugdverpleegkundige
Leerzaam
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Bewustwording van het zorgproces en protocollen
—  Verpleegkundige
Duidelijke vraagstelling
—  Medewerker VVT
Kort moment om je geheugen op te frissen
—  Medewerker
Opfrissen van kennis op makkelijke manier, fijn dat toelichting erbij stond voor verduidelijking antwoord.
—  Medewerker
Ik vind het fijn dat we leuke weetjes leren waarvan mensen denken dat logisch zijn en dan alsnog verkeerd kunnen beantwoorden omdat het antwoord toch anders is dan we dachten.
—  Medewerker accountancy firma
Zeker opfrissen van de kennis!!
—  Verpleegkundige
Laagdrempelig, leuke stimulans om kennis op peil te houden
—  Gynaecoloog
Het frist alles weer op en soms hoor je iets wat je niet weet
—  Verpleegkundige
Ik blijf hier alert bij
—  Verzorgende VVT
Leuke manier om vraagstukken onderdeel van de gehele organisatie te maken
—  Medewerker onderwijsinstelling
Het spel element, directe terugkoppeling van je antwoord + uitleg. het dagelijks even bezig zijn met bewuste kennis check/verrijking.
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Algemene kennis over mbo
—  Medewerker onderwijsinstelling
Leuke herkenbare onderwerpen
—  Medewerker Kinderopvang
Kennis wordt op gefrist
—  Jeugdarts
Leuke manier van protocollen die ik vaak niet ken onder de aandacht brengen
—  Arts academisch ziekenhuis
Ik vind het een leuke manier om kennis op te doen.
—  Verpleegkundige
Opfrissing kennis
—  Medewerker
Het houd je scherp en je bent op de hoogte van procedures die je wellicht nog niet wist. wij hebben sommige situaties ook in het team besproken en gekeken hoe dingen eventueel anders kunnen of die we al heel goed doen.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Het is makkelijk toegankelijk.
—  Jeugdverpleegkundige
Leuk interactief bezig zijn met je werk
—  Medewerker onderwijsinstelling
Dat er sommige vragen bij tussen zaten waarbij ik werd getriggerd om de protocollen nog eens goed door te nemen. omdat ik niet altijd gelijk het antwoord wist.
—  Medewerker ziekenhuis
Voor de verpleegkundige een mooie opfrissing
—  Medewerker
Ik zou het niet weten
—  Helpende VVT
Even nadenken over een casus
—  Medewerker Kinderopvang
Omdat ik het antwoord graag goed wil hebben, ga ik zoeken in de protocollen of bespreek het met een collega. daardoor leer ik afspraken die bij mij niet bekend waren omdat ik er nooit mee te maken had. leuk om te weten.
—  Verpleegkundige
Goed om even op deze manier stilgezet te worden en aandacht te hebben voor de protecollen
—  Paramedisch medewerker ziekenhuis
Dat het kort en bondig is
—  Docent
Het zet je aan tot nadenken, ik heb enkele vragen gebruikt tijdens een coachingsgesprekken met pm`ers.
—  Medewerker Kinderopvang
Kennis opfrissend
—  Verzorgende VVT
Leuk en leerzaam, maar merk ook wel dat de kennis soms weer wegzakt. het zou dan ook goed zijn om vragen te herhalen na verloop van tijd.
—  Medewerker
Dat je even uit de waan van de dag gehaald wordt en je op een speelse manier kunt ontdekken of je de context van onderwerpen voldoende kent
—  Medewerker
Leuke manier om kennis op te frissen en te vergaren
—  Medewerker ziekenhuis
Opfrissen van feitjes!
—  Medewerker ziekenhuis
Laagdrempelig
—  Gynaecoloog
Het is leuk om een goed antwoord te krijgen
—  OK verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Soms verrassende antwoorden
—  Medewerker ziekenhuis
Dat het met regelmaat aanzet tot denken en verwoorden.
—  Medewerker Kinderopvang
Kort en krachtig
—  Medewerker
Laagdrempelig en leuk!
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Interessante vragen
—  Laboratoriummedewerker ziekenhuis

Terug