Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Best makkelijk
—  Gynaecoloog
Blijf je beetje up-to-date
—  Jeugdarts
Leuk en snel te doen
—  Jeugdarts
Leuk om mezelf te testen
—  Gynaecoloog
Ik vind het leuk om tussendoor vragen te beantwoorden. zo raak je ook in gesprek met collega’s en een subtiele manier om je kennis te verbreden en/of op te frissen
—  Verpleegkundige VVT
Wisselende thema’s
—  Medewerker Kinderopvang
Je kennis wordt breder, je praat er met collega's over.
—  Medewerker
Gewoon even de dag starten met een wetenswaardigheid
—  Medewerker accountancy firma
Het geeft in de breedte een beeld waar verschillend disciplines op moeten letten bij het werk.
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
De vragen zijn steeds relevant en de meerkeuzeantwoorden goed geformuleerd zodat je niet gemakkelijk naar het juiste antwoord wordt geleid.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Je blijft zo onbewust op de hoogte van de richtlijnen/protocollen
—  Medewerker
Laagdrempelig, snelle kennis- en inspiratieflits
—  Medewerker onderwijsinstelling
Inspelen op actualiteiten
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Up to date kennis
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Goede opfrissing, zeker om huidige kennis te testen
—  Verpleegkundig specialist Ouderengeneeskunde
Het vraagt weinig tijd om de vraag in te vullen. leerzaam. het wedstrijdelement werkt stimulerend.
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Een leuke manier om ons als werknemer diepgaander kennis te laten maken
—  Medewerker
Voor mij zijn sommige vragen nieuw ik leer ervan voor collega's kan het opfrissend zijn
—  Verpleegkundige VVT
Op een leuke manier je kennis opfrissen
—  Medewerker
Laagdrempeligheid
—  Medewerker accountancy firma
Met een korte tijdsinvestering per keer leer je de richtlijn kennen.
—  AIOS Orthopedie
Voor het opfrissen van mijn kennis is het wel leuk , maar ik kijk niet wekelijks op deze pagina, maar blijf het leuk vinden om de vragen te beantwoorden, mag wel doorgaan hiermee
—  Medewerker
Informatie over allerlei onderwerpen
—  Verpleegkundige
Het idee is erg leuk! een kort opfris moment in de week.
—  Medewerker Kinderopvang
Afwisselende vragen
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Elke dag 1-2 minuten neemt geen tijd in beslag en je krijgt een leerzame vraag en je bent toch blij als je 2 punten scoort :). soms moet je de vraag even extra lezen als het jouw doelgroep niet is, maar je wil toch je best doen.
—  Doktersassistent
De korte duur van de vragen.
—  Medewerker accountancy firma
Erg leerzaam en vooral dat antwoord toegelicht wordt is ideaal
—  AIOS interne geneeskunde
Het is leuk kennis testen.
—  Verzorgende VVT
Kort en bondig. actueel.
—  Gynaecoloog
Het maakt bewust en vergroot kennis
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Goed om ook kennis te nemen van dingen die weinig voorkomen op je eigen afdeling. leuke, concrete vragen, toelichting erg fijn en gemakkelijk doorgelinkt naar desbetreffende protocollen.
—  Medewerker
De vraagstelling
—  Verpleegkundige ouderenzorg
Je beantwoord vragen individueel maar daarna heb je het er vaak nog wel even over met collega's. dus het besproken onderwerp krijgt daardoor de aandacht.
—  Medewerker
Kennis opdoen is altijd goed
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Nieuwe dingen
—  Helpende VVT
Het is leerzaam en geeft ook een kijk op de verschillen tussen poli's en afdelingen.
—  Medewerker polikliniek
Even weer bewust nadenken over hoe te handelen
—  Medewerker Kinderopvang
Een leuke start van de dag.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Opfrissen van info, het bespreken met collega's over bepaalde vragen
—  Verpleegkundige
Houdt je up to date.
—  Orthopeed
Leuke manier via vragen
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Educatief en laagdrempelig
—  Medewerker
Duidelijke vragen uit de dagelijkse praktijk
—  Orthopeed
Het frist je kennis weer op
—  Helpende VVT
Dat je weer bewust nadenkt over bepaalde zaken en gelijk je geheugen weer opgefrist wordt
—  Medewerker ziekenhuis
De uitleg erbij
—  Medewerker
Kennis vergaren, en jezelf testen.
—  Verpleegkundige
Kortdurend en toch veel geleerd tegelijkertijd.
—  Verpleegkundige
Dat er telkens onderwerpen aan bod komen waar ik zelf nog niet bij stil heb gestaan.
—  Medewerker Kinderopvang

Terug