Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Onder de aandacht brengen van regels
—  Medewerker ziekenhuis
Nadenken over de diversiteit binnen het vakgebied van de mdl
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Prikkelt kennis op te frissen
—  Orthopeed
Kort, geen tijdrovend iets, toch leerzaam.
—  Medewerker
Houd je scherp
—  Arts topklinisch ziekenhuis
Het houdt je scherp en test je kennis. je denkt na over zaken waar je normaal misschien niet aan denkt.
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Kort en krachtig
—  Jeugdverpleegkundige
Kennis blijft bij
—  Verpleegkundige
Leuk initiatief!
—  Jeugdarts
Leuk om te bekijken wat je weet!
—  Helpende VVT
Kort en bondig protocollen en procedures doornemen
—  Verpleegkundige
Ik vind het geweldig en heb dat een keer per mail laten weten. het is een milde wedstrijdsfeer. en super leerzaam. zonder dat je gedeprimeerd raakt dat je iets niet weet. de toelichting is beknopt en super leerzaam
—  Jeugdarts
Het houd je scherp
—  Verpleegkundige
Snel, makkelijk in te vullen, korte vragen
—  Medisch specialist Ouderengeneeskunde
Leuk om vanalles over allerlei onderwerpen te lezen en te leren. niet alleen je eigen kleine werkomgeving
—  Medewerker polikliniek
Uitdaging
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Inhoud, duidelijkheid en inhoudelijk ging het over ons ziekenhuis
—  Medewerker
Dat het weinig tijd kost
—  Jeugdarts
Opfrissen van kennis, waar weinig tijd voor nodig is.
—  Jeugdverpleegkundige
Fris ik mijn kennis op
—  Medewerker VVT
De toelichting die je bij een antwoord krijgt, dit geeft je kennis.
—  Verzorgende
Goede uitleg
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Je wordt op scherp gezet, dat is altijd goed.
—  Medewerker accountancy firma
Mooie bewustwording van hoe bepaalde zaken zijn geregeld binnen het ziekenhuis.
—  Medewerker ziekenhuis
Je wordt "gedwongen" na te denken over protocollen binnen het ziekenhuis.
—  Medewerker ziekenhuis
De vragen zijn afwisselend. voldoende niveau, maar niet te moeilijk dat ze deelname ontmoedigen.
—  Behandelaar VVT
Snel inhoudelijk prikkelend leuk tussendoortje
—  Jeugdarts
Uiteenlopende onderwerpen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Dat je nadenkt wat je doet
—  Medewerker polikliniek topklinisch ziekenhuis
Dat het je bewuster maakt van je acties en je weer even opgefrist wordt.
—  Verzorgende VVT
Soms zijn het prikkelende vragen, zodat weer eens even goed moet nadenken
—  Medewerker
Open makkelijk te doen op je eigen moment
—  Medewerker Kinderopvang
Kennis opfrissen of vernieuwen. diepgang in bepaalde zaken.
—  Medewerker
Scherpe vragen, goede opfrisser zeer zinvol!
—  Jeugdverpleegkundige
Je ontdekt zelf waar je kennishiaten zitten.
—  Gynaecoloog
Kort en krachtig met goede uitleg
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Zeer korte tijdsinvestering per dag. meteen "waar" voor je geld
—  Arts academisch ziekenhuis
Elke keer een andere richtlijn, zo blijft het interessant ipv iedere week 3 dagen over eendezelfse richtlijn
—  Jeugdverpleegkundige
Kennistest, kennis vergroten, spelelement.
—  Arts academisch ziekenhuis
Opfrissend
—  Medewerker ziekenhuis
Spelenderwijs de kennis vergroten
—  Verpleegkundige
Kennis opfrissen
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Weetjes, nieuws e.d. wordt op een creatieve manier onder de aandacht gebracht.
—  Docent
Opfrissen
—  Medewerker VVT
Opfrissen van kennis, zet je aan tot nadenken, brede onderwerpen
—  Medewerker
Zo worden bepaald onderdelen nog weer opgefrist.
—  Verzorgende VVT
Alles.
—  Medewerker KCC
Dat je meer kennis vergaart over zaken waar je nooit iets mee van doen hebt
—  Medewerker ziekenhuis
Duidelijke vraagstelling, niet te moeilijke vragen, vragen sluiten aan op de praktijk. ik leer er veel van.
—  Medewerker
Dat je terugkoppeling krijgt uit de richtlijn en kort even kennis kan toetsen
—  Jeugdarts

Terug