Gebruikers zijn enthousiast

Wat gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Dat het je af en toe helpt met het opfrissen van informatie
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Laagdrempelig en goede vragen
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Leuke manier om kennis op te doen. stimuleert om zaken op te zoeken.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Leuke uitdaging om goed te scoren.
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Opfrissing en weer bewustwording
—  Medewerker Kinderopvang
Verhoogt mijn orthopaedische kennis
—  Orthopeed
Het friste je kennis op.
—  Verzorgende VVT
Laagdrempeligheid en snelheid
—  Internist
Kennis wordt op gefrist
—  Jeugdarts
Soms komen aspecten aan bod die niet bij iedereen op het netvlies staan.
—  Medewerker ziekenhuis
Leuk en motiverend
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Even stilstaan bij allerlei regeltjes die nodig zijn om correct te handelen. inderdaad: opfrissen van kennis en omgangsvormen.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Laagdrempelig en kost weinig tijd
—  Orthopeed
Werkt snel zonder inloggen, duidelijke uitleg, actief
—  Medisch specialist Ouderengeneeskunde
Het soort van interactieve wat er in zit en dat je ziet wat je goed of fout in vult.
—  Medewerker
Je toch dingen gaat opzoeken, over na gaat denken.
—  Verpleegkundige
Scherp houden van m'n pedagogische kennis
—  Medewerker Kinderopvang
Korte vragen, heldere korte toelichting. kost weinig tijd, toch wordt je kennis opgefrist of bevestigd hoe het ook alweer zat. en je krijgt zicht op richtlijnen die je niet zo in beeld hebt.
—  Jeugdarts
Eigenlijk alles,devragenhet onderwerp en de uitleg
—  Medewerker
Op doen van "nieuwe"kennis
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Je gaat weer even over de vragen nadenken, zeker na een fout antwoord
—  Verpleegkundige
Super leuk
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Leuk om kennis te testen
—  Medewerker
Laagdrempeligheid
—  Medewerker KCC
Het zet pedagogisch medewerkers (of andere beroepsgroepen binnen de branche kinderopvang) op scherp; wat is ook al weer het belang van ons werk? waar draait het om? en het kan denk ik voor velen ook leiden tot hernieuwde inzichten en kennis.
—  Medewerker Kinderopvang
Kennis bijhouden, opfrissen op een snelle en speelse manier
—  Medewerker
Het zet aan tot denken, ook over richtlijnen die niet vaak gebruikt worden.
—  Jeugdarts
Kort en krachtig met goede uitleg
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Kennis verhogen
—  Medewerker ziekenhuis
Je frist wel wat kennis op.
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Kort en krachtig, anonieme toetsing tov collegae/peers
—  Gynaecoloog
Het idee is origineel.
—  Gynaecoloog
Je leert altijd wat
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Gevarieerde onderwerpen, korte vragen. makkelijk antwoord te zien
—  Medewerker
Korte momenten van toetsing, breed.
—  Internist
Prima vragen, leuke onderzoeken, lezenswaardig
—  Medewerker onderwijsinstelling
Verbetering van kennis
—  Arts topklinisch ziekenhuis
Wisselende aspecten van het ziekenhuiswerk.
—  Arts
Opfrissen kennis.testen kennis.
—  Jeugdarts
Onderwerpen waar je normaal niet zo snel aan denkt komen weer onder je aandacht
—  Medewerker ziekenhuis
Laagdrempelig
—  Medewerker Kinderopvang
Leuk omdat je punten kan scoren. maakt het uitdagend.
—  Verpleegkundige
Kennis op frissen en kennis opdoen die niet van toepassing is bij mijn werk
—  Medewerker polikliniek topklinisch ziekenhuis
Test zelfkennis, waardoor je getriggerd wordt om dingen na te lezen. met name als je het antwoord fout had. uitwisseling van gegevens met je collega.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Opfrissen van regels
—  Verpleegkundige
Verscheidenheid aan onderwerpen
—  Verpleegkundige
Maak je meer bewust
—  Arts
Korte maar krachtige vragen waardoor het prima te doen was iedere dag. leuk dat jullie dit georganiseerd hebben. tof!
—  Docent
Het is praktisch en concreet, werkt als een soort intervisie
—  Medewerker Kinderopvang
Opfrissen van kennis
—  Medewerker polikliniek

Terug