Gebruikers zijn enthousiast

Wat gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Toets zelfkennis bestaande protocollen, afspraken
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Heel kort en snel even een update
—  Internist
Leuke manier om iets te leren
—  Medewerker
Ook altijd uitleg.
—  Medewerker ziekenhuis
Leuk om de dag mee te beginnen en zeer actueel vanwege de lesstof.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Goed voor mensen die er behoefte aan hebben.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Diverse onderwerpen binnen de mdl, gelijk feedback na beantwoorden van de vraag, gemakkelijk tussen werk door te beantwoorden.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Kennis blijft bij
—  Verpleegkundige
Zeer breed
—  Uroloog
Ik vind het fijn en goed om elke dag even na te denken over een richtlijn, het zijn korte vragen en daardoor goed te doen. ennn het kan op het moment dat het mij uit komt
—  Medewerker
Goede manier om het geheugen op te frissen en scherp te blijven op de kwaliteit van werken in de dagelijkse praktijk.
—  Verpleegkundige
Gewoon leuk
—  Arts topklinisch ziekenhuis
Korte vragen
—  Medewerker
Met dit spel wordt aandacht gevraagd aan de richtlijnen, en hiermee wordt mijn kennis over richtlijnen getoetst.
—  Jeugdarts
Er komen onderdelen aan bod die anders niet onder de aandacht komen
—  Verpleegkundige
Nieuw dingen in korte tijd en snel leren en mijn kennis opfrissen
—  Medewerker
Het is een leuke manier om meer van het onderwijs te leren.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Kennisverbredend
—  Medewerker
Makkelijk aan mee doen, duurt niet lang en je kennis neemt toe!
—  Verzorgende VVT
Maakt mensen bewust bekwaam, laagdrempelige manier van leren en opfrissen van kennis.
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Variatie
—  AIOS Gynaecologie
-leerzaam -divers -frist je kennis weer op
—  Jeugdarts
Leuk, snel weer even up to date over beperkte onderwerpen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Het kost weinig tijd.
—  Medewerker ziekenhuis
Opfrissen en alert houden van parate kennis
—  Orthopeed
Elke keer een ander onderwerp of een andere vraag over een zelfde onderwerp.
—  Jeugdverpleegkundige
Houdt je scherp - laat je bij 'gebrek' aan kennis weer onderwerpen lezen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Dat op een ludieke manier kennis wordt opgefrist en ook verbreed.
—  Medewerker
Blijft je prikkelen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Leidraad
—  Medewerker VVT
Je blijft bij
—  Arts
Opfrissen kennis,
—  Jeugdarts
Voor de eenduidigheid binnen het ziekenhuis goed. want als leek lijkt het alsof er afspraken /kennis is, die toch soms anders wordt geïnterpreteerd (vooral poli gericht dan)
—  Verpleegkundige
Het jgz richtlijnspel kan niet alleen ervoor zorgen dat je toch tijd maakt om de richtlijnen op te zoeken en in te lezen, maar ook leert als je even geen tijd hebt om een richtlijn op te zoeken of te lezen.
—  Jeugdverpleegkundige
Elke dag een vraag
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Geeft reden tot nadenken
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Snelle manier van leren
—  Verzorgende VVT
Leerzaam
—  Medewerker
De diversiteit aan (vakinhoudelijke) vragen. het houdt je scherp, je gaat er over nadenken.
—  Medewerker accountancy firma
Kennistrainen is gewoon goed.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Wel een leuke manier om met weinig tijd de kennis van de medewerkers te testen en op punten te verbeteren
—  Medewerker
Op speelse, snelle wijze , wat weinig tijd kost protocollen, regels aan bod welke prikkelen tot testen van eigen kennis.
—  Paramedisch medewerker
Dat je er wat van leert en je score bijhouden
—  Medewerker
Het nodigt uit en laat je nadenken over de meest algemene dingen
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Je word je weer bewuster, een soort opfriscursus
—  Verzorgende
Kennis opfrissen, weet krijgen van richtlijnen, geprikkeld worden om iets verder uit te zoeken
—  Jeugdverpleegkundige
De manier van vragen stellen leuk in spelvorm
—  Medewerker
Bondig, duidelijke vraagstelling
—  Internist
Gevarieerde vragen, voorbeelden uit de praktijk
—  Medewerker
Leerzaam en het wedstrijdelement
—  Medewerker

Terug