Gebruikers zijn enthousiast

Wat gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Dat de kennis van de organisatie breed verspreid wordt op een luchtige manier!
—  Medewerker
Dat er aandacht wordt geschonken aan de diverse pedagogische waarden
—  Medewerker Kinderopvang
Dat je op een makkelijke, snelle manier je bewust wordt van de richtlijnen, kennis opfrist en inspiratie op doet wat je kan bespreken met ouders of in mijn geval op het op de facebook pagina van onze organisatie te plaatsen als het interessant is voor ouders om te weten.
—  Jeugdverpleegkundige
Inzoomend op actuele richtlijnen onderwerpen
—  Internist
100% van toepassing op dagelijkse praktijk, duidelijke vragen, goede toelichting
—  Internist
Opfrissen van de kennis. daagt uit om richtlijnen na te kijken. leuk als afsluiter van de overdracht.
—  Orthopeed
Dat er een prijs aan hing waardoor je als afdeling elkaar ging motiveren om het in te vullen en ook echt de goede vragen. daardoor werd het teamwork en werden protocollen erop na geslagen. super leuk
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Combinatie van kennis en protocollen/ werkwijze op de werkvloer.
—  Verzorgende VVT
Ik doe alleen de gemailde vragen, die al een aardige test zijn voor je kennis.
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Reminders
—  Medewerker
Leuk om kort over iets na te denken
—  Verpleegkundige
Nadenken over updates, buiten de eigen specialisatie
—  Orthopeed
Wij werken vaak solistisch en het gebeurt regelmatig dat ik (ook omdat ik maar 6 uur werk per week) geen collega tegenkom. het stimuleert.
—  Medewerker
Interessant. opfrissers
—  Jeugdverpleegkundige
Stimulatie van vakbekwaamheid
—  Doktersassistent
Vaak prikkelende vragen
—  Uroloog
Eenvoudige manier van werken.
—  Docent
Opfrissen van protocollen, en de info daar omtrent, dat nog eens door te lezen.
—  Medewerker
Dat er onderwerpen aan bod komen waarvan je minder weet, zodat het je aan het nadenken zet..
—  Medewerker onderwijsinstelling
Leuk en leerzaam
—  Medewerker ziekenhuis
Up to date info
—  Medewerker
De uitleg daarna
—  AIOS Urologie
Je wordt weer even aan het denken gezet. vaak weet je het wel maar "hoe was het ook alweer"? ook dat er terugkoppeling was, prima.
—  Medewerker ziekenhuis
Leuk om op deze manier mensen tot nadenken te zetten.
—  Paramedisch medewerker
Leuke manier om kennis te vergroten en aandacht te vragen voor belangrijke en/of actuele thema's.
—  Docent
Leuke manier om ff kort stil te staan bij hoe dingen werken. ook de dingen die meer algemeen zijn of voor een afdeling
—  Medewerker ziekenhuis
Het is een toets of de kennis aanwezig is en up to date. optionele uitleg hierbij is goed, en de mogelijkheid voor het stellen van vragen en het plaatsen van opmerkingen.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Het zijn veelzijdige vragen.
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Kennis verwerven, verbeteren of erin bevestigd worden. belangrijke zaken worden onder de aandacht gebracht bij alle deelnemers, waardoor eenduidigheid wordt versterkt.
—  Verpleegkundige
Laagdrempelig en de puntenscore motiveert mij
—  Verpleegkundige
Verscheidenheid aan onderwerpen
—  Medewerker
Het is heel breed opgezet, zo zie je ook wat er meer in het huis speelt.
—  Medewerker ziekenhuis
Speelse manier om kennis op te frissen / te verkrijgen
—  Jeugdarts
Het verfrist mijn geheugen
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Je blijft op de hoogte van bepaalde zaken
—  Verzorgende VVT
Motiveert om je te verdiepen in e.e.a. omdat je de vraag goed wilt hebben
—  Medewerker polikliniek
Leuk, leerzaam
—  Uroloog
Prima leuk om mee te doen.
—  Medewerker
Kort en krachtig, je kan er elke keer een klein aantal minuten aan besteden ipv een mega vragenlijst waar eigenlijk bijna niemand tijd voor heeft.
—  Medewerker
Kort en duidelijk
—  Medewerker ziekenhuis
Kennis opfrissen op een eenvoudige manier.
—  Medewerker
Bewust wording eenduidige werkwijze belangrijk is voor umc onderwerpen voor de dagstart werden gebruikt
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Duidelijk en goed te gebruiken. je leert ervan.veel inzicht in allerlei protocollen
—  Verzorgende
Leuk. het frist je kennis weer op. vind het wel belangrijk om zo af en toe de protocollen weer op te frissen.
—  Medewerker ziekenhuis
Het is speels, toegankelijk, het prikkelt je om je kennis te checken.
—  Jeugdverpleegkundige
Continuïteit; je wordt herinnert aan kwaliteit van zorg en frist kennis op.
—  Medewerker ziekenhuis
Kennisverhogend
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Laat je nadenken over de vragen en antwoorden en leuk dat je er met collega's indien van toepassing erover kan hebben. je leert van en met elkaar dit kan ook uitwerken in de kwaliteit van zorg
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Het is even een korte activiteit, leuk om te doen
—  Medewerker Kinderopvang
Het brengt me spelenderwijs nuances bij over zaken die in mijn werk relevant zijn, maar waar ik niet altijd tijd voor heb om mezelf echt in te verdiepen
—  Medewerker

Terug