Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Het houdt je bij het vak betrokken
—  Orthopeed
Brengt allerlei aspecten van onderwijs onder de aandacht. stimuleert om op een frisse manier naar allerlei zaken te kijken.
—  Medewerker onderwijsinstelling
De vrijblijvendheid, de eenvoud van het systeem, de korte tijd die nodig is waarbij je wel kennis opdoet.
—  Jeugdarts
Makkelijk te bereiken, in de zin van je krijgt de vraag via je mail. met een klik kan je de vraag beantwoorden en zie je ook meteen een toelichting. de vragen hebben ook daadwerkelijk betrekking op het vakgebied.
—  Verpleegkundige
Leerzaam, afwisselend
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Goede vragen
—  Verpleegkundige VVT
Algemene ziekenhuiskennis
—  Medewerker ziekenhuis
Gemakkelijke manier om kennis te delen
—  Medewerker onderwijsinstelling
Het is uitdagend nieuw en kost amper tijd
—  Gynaecoloog
Het is goed om weer eens aan het denken te worden gezet
—  Medewerker Kinderopvang
Kort efficient en leerzaam
—  Arts
Het is een leuke manier om je kennis te toetsen.
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Mooie onderwerpen
—  Verzorgende
Het competitie element. en dat je extra punten verdiende als je snel je vragen had beantwoord.
—  Docent
Het frist je geheugen op, houd je scherp. draagt bij aan zaken waarvan je niet veel weet van had.
—  Verpleegkundige
Dat je zo zelf kennis op doet
—  Medewerker VVT
Allemaal verschillende onderwerpen niet alleen op de zorg gericht maar ook de dingen er omheen.
—  Medewerker
Dat je inziet waar je zelf (nog steeds) staat. voor nieuwe mensen in de kinderopvang kan het een toegevoegde waarde hebben.
—  Medewerker Kinderopvang
Wat extra kennis opdoen is nooit verkeerd
—  Medewerker
Dat we de regels op dezelfde manier hanteren en op een lijn zitten met z'n allen.
—  Medewerker polikliniek topklinisch ziekenhuis
Basiskennis wordt opgefrist en ook zaken die wij niet op onze afdeling tegen komen
—  Verpleegkundige
Prikkelend, interactief, makkelijk en snel.
—  Verpleegkundige
Breed aanbod in vragen, daardoor veel nieuwe kennis opdoen
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Leuke diverse vragen van verschillende onderwerpen
—  Medewerker ziekenhuis
Hierdoor wordt je algemene kennis opgefrist en je leert over de grens te kijken naar wat een ander doet.
—  Medewerker
De boel alert houden is altijd goed!
—  Medewerker ziekenhuis
Kost weinig tijd, compacte vraag, toelichting op antwoord erg nuttig
—  Medewerker
Frist de kennis weer op, en laat je zien wat er speelt/verandert, cq aangescherpt wordt binnen het vak
—  Orthopeed
Heel goed en leerzaam
—  Verzorgende VVT
Up to date blijven van diverse aspecten in het ziekenhuis
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Heel afwisselend ,goed opgezet
—  Verpleegkundige academisch ziekenhuis
Op een leuke manier iets leren. ik klik vaak door naar het protocol. kwam dingen te weten waarmee ik binnen mijn vakgebied niet in aanmerking kom. dus niet alle vragen zijn relevant voor je vakgebied maar is dan meer algemene interesse
—  Medewerker
Dat er een vompetitie element aan vast zat en dat er vragen werden gesreld die interessant voor iedereen waren
—  Medewerker
De uitgebreide uitleg bij de vraag
—  Verzorgende VVT
Ik vind het spelconcept juist het een leuke variatie van kennis opdoen
—  Laboratoriummedewerker ziekenhuis
Vlotte manier van kennis overdracht
—  Medewerker
Het wordt uitgebreid toegelicht
—  Medewerker Kinderopvang
Kennisnemen van zaken buiten eigen vakgebied
—  Arts
Soms leuke vragen
—  Medewerker
Houdt je op de hoogte, sommige vragen echter nooit van toepassing op ons beroep
—  Medewerker ziekenhuis
Laagdrempelig, eenvoudig
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Kennis verbreding, je wordt nl uitgenodigd kritisch te lezen en denken en bij interessante onderwerpen verder te lezen
—  Maag-, Darm-, Leverarts
De vragen zijn voor alle leeftijds groepen
—  Medewerker Kinderopvang
De toelichting.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Wisselde vragen
—  Verzorgende VVT
Opfrissing
—  Verpleegkundige VVT
Je kennis wordt weer verfrist, en als de vraag fout/ goed is wordt nog extra verduidelijkt, vooral bij een vraag als je daarbij twijfelt.
—  Medewerker VVT
Opfrissen van kennis
—  Medewerker Kinderopvang
Een goede manier om punten extra onder de aandacht te brengen.. het maakt je scherp
—  Medewerker
Op een toegankelijke manier jouw eigen kennis te kunnen testen/toetsen
—  Medewerker Kinderopvang

Terug