Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Opfrissen
—  Verpleegkundige ouderenzorg
Het is snel geleerd en houd je scherp.
—  Verpleegkundige
Kennis opdoen. winfactor
—  Medewerker onderwijsinstelling
Leuke verfrissende informatie
—  Verzorgende VVT
Gevarieerde vragen en goede uitleg erbij.
—  Medewerker
De formule is prima , kost weinig tijd
—  Maag-, Darm-, Leverarts
De uitleg erbij
—  Medewerker Kinderopvang
Praktijk gericht
—  Internist
Kennismaken met processen waar ik in mijn werk niet direct mee te maken heb, terwijl het toch belangrijke processen zijn in een politieke organisatie zoals de provincie.
—  Medewerker
Vernieuwend. het puntensysteem werkt ook goed om een beetje een soort duel met collega's te krijgen.
—  Internist
De verschillende onderwerpen wat betreft de vragen
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Leuk om met gezamenlijke zaken bezig te zijn.
—  Medewerker
Opfrissen kennis
—  Verpleegkundige
De toelichting op het antwoord.
—  Medewerker ziekenhuis
Kennis verfrissen.
—  Verpleegkundige
Leuk, het frist soms je kennis weer even op.
—  Medewerker Kinderopvang
Kort duidelijk, fijn dat er altijd een toelichting bij staat
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Ik vind het een leuke toevoeging aan de morgen - het frist de kennis op en zet aan tot discussie.
—  Medewerker zorgorganizatie
Nieuwe informatie geleerd over de organisatie
—  Medewerker onderwijsinstelling
Dat je iets kunt leren waarvan je misschien niet meer wist/ op de hoogte was. dat je het antwoord wil weten
—  Verpleegkundige
Bewust worden waar je mee bezig bent.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Je wordt er altijd wijzer van en herkent ook bepaalde situaties
—  Helpende VVT
Duidelijke vragen, kort en antwoorden zijn goed te lezen.
—  Medewerker ziekenhuisapotheek
Kort en bondig, kost niet veel tijd en moeite.
—  Medewerker
Geen druk en snel klaar
—  Verpleegkundige ziekenhuis
Alkes
—  Medewerker
Houd je scherp en bepaalde onderwerpen
—  Helpende VVT
Je staat overal weer bij stil en denkt erover na. je hebt het er met collega's over.
—  Verzorgende VVT
Houdt mijn kennisniveau op pijl. is leuk en interactief. gaat over actualiteit.
—  Gemeenteambtenaar
Speelse manier om kennis te vergroten voor aios. en door de vragen in groepsverband te bespreken, ontstaan soms leuke discussies en aanvullingen.
—  AIOS interne geneeskunde
Ik vond het wel nuttig.
—  Medewerker ziekenhuis
Het is een heel laagdrempelige manier om kennis op te frissen of uit te breiden.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Spelenderwijs kennis opdoen op verloren moment
—  Orthopeed
Verschillende vragen, makkelijk in te vullen en kost weinig tijd,
—  Verpleegkundige
Geeft met regelmaat kijk op de inhoud van je werk en besef waar je nog wat mag bijspijkeren. helaas is het vaak gauw tussen consulten door wat maakt dat ik de bijgevoegde informatie regelmatig niet lees.
—  Jeugdverpleegkundige
Actuele vragen en vooral basiszorg vragen.
—  Verpleegkundige VVT
De heldere toelichting op de antwoorden. het spel gaat over alle afdelingen en disciplines.
—  Medewerker
Het spel maakt dat je een paar keer per week even bezig bent met de gang van zaken in het gehele ziekenhuis, en ook een kijkje krijgt in protocollen en afdelingen waar je zelf niet werkzaam bent. ook laat het je stilstaan bij procedures waar je niet vaak mee in aanraking komt. ook vind ik het erg goed dat er bij de antwoorden meestal uitgebreide toelichting wordt gegeven.
—  Medewerker academisch ziekenhuis
Goede informatie
—  Internist
Dat de mogelijkheid geboden wordt.
—  Paramedisch medewerker VVT
Leuke casuistiek
—  Uroloog
Opfrissen van kennis op een nieuwe manier
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Laagdrempelig
—  Verpleegkundige
Kort, spelelement
—  Orthopeed
Het is fijn om kennis van verzorgende op te frissen.
—  Medewerker
Regelmatig kort en bondig samengesteld
—  Verpleegkundige
Ik werk als planner/ secr en vond het interessant om de vragen over de zorg te zien
—  Medewerker
Ik vond het een leuke manier om kennis te testen en op te frissen
—  Helpende VVT
Het houd je scherp
—  Medewerker ziekenhuis
Het is gemakkelijk, je hoeft niet in te loggen, kan het gelijk spelen, het verfrist je kennis
—  Verzorgende VVT

Terug