Gebruikers zijn enthousiast

Wat 10961 gebruikers waarderen aan het kennisspel:

Opfrissen van kennis
—  Helpende VVT
Leuk
—  Orthopeed
Leuke vragen
—  Medewerker ziekenhuis
Kort
—  Internist
Snel leren
—  Medewerker
Dat je punten krijgt voor goede antwoorden en hierdoor het vaker wil spelen. winnaarsmentaliteit
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Het spel heeft mij bewust gemaakt dat kennis snel wegzakt als je de kennis niet gebruikt
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Even kort je kennis toetsen/onderhouden
—  Paramedisch medewerker VVT
Het bevat verschillende afdelingen, waardoor je geprikkeld wordt om ook over andere dingen na te denken dan alleen je eigen stukje werkgebied.
—  Medewerker ziekenhuis
Laagdrempelig, relevant, goede beknopte toelichting
—  Internist
Kennis die je al hebt wordt opgefrist. of je maakt kennis met iets nieuws.
—  Docent
Informatief
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Ik vind het geweldig, stimuleert tot nadenken maar bevordert ook discussie over onderwerp binnen de eigen groep
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Uiteenlopende onderwerpen
—  Jeugdverpleegkundige
Alles. superleuk initiatief. petje af
—  Maag-, Darm-, Leverarts
Even weer nadenken, hoe zit het ook alweer.
—  Medewerker
Kost weinig tijd maar inspireert wel om de richtlijnen nog eens na te lezen. als dat niet lukt ben je er in ieder geval op geattendeerd dat die richtlijn bestaat.
—  Jeugdverpleegkundige
Laagdrempelig en makkelijk in de uitvoering
—  Medewerker onderwijsinstelling
Opfrissen geheugen
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Variatie, richtlijnen, veel ‘oh ja oh ja’ momentjes
—  Gynaecoloog
Test kennis (die je wel of niet hebt en geeft dan ook meteen de correcte oplossing, stimuleert de richtlijn te lezen) en leerzaam.
—  Jeugdarts
Laagdrempelig en puntsgewijze verdieping. meestal relevant voor het dagelijks handelen.
—  Medisch specialist Ouderengeneeskunde
Het houdt je up to dag en ergens voel het alsof je een competitie aan het spelen bent, waardoor ik steeds de vragen blijf invullen.
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Leuke speelse manier om kennis te toetsen en actueel te houden
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Door middel van één enkele vraag ga je nadenken en wordt ondertussen ook jouw kennis vergroot of opgefrist (mede door de toelichting na het geven van het antwoord).
—  Medewerker accountancy firma
Houdt je scherp
—  Medisch personeel
In zijn geheel een leuke manier om kort en bondig informatie en kennis te vergaren.
—  Medewerker polikliniek
Leuke manier van kennis opfrissen
—  Medewerker
Korte vragen met meer keuze. is een goede opfrissing.
—  Verpleegkundige topklinisch ziekenhuis
Dat je nadenkt over bepaalde dingen die anders niet onder je aandacht zouden komen.
—  Medewerker
Leuk om te doen
—  Verzorgende VVT
Leuke manier om kennis te onderhouden
—  Medewerker topklinisch ziekenhuis
Kort, snel, duidelijk
—  Paramedisch medewerker VVT
Leuk zo af en toe een vraag. het kost nauwelijks tijd maar het prikkelt je toch even.
—  Verpleegkundige ziekenhuis
Voor het opfrissen is dit een hele leuke en leerzame tool
—  Medewerker ziekenhuis
Zeer uiteenlopend.
—  Verpleegkundige
Grote diversiteit aan vragen
—  Arts
Ik vond het leuk dat je bepaalde dingen weer even op kon frissen.
—  Verpleegkundige
Je wordt weer getracht om over zaken na te denken en je er in te verdiepen
—  Verpleegkundige
Het heeft mijn kennis verrijkt. veel verschillende onderwerpen kwamen aan bod. vakdidactisch, pedagogisch etc. mooi dat er verwezen werd naar literatuur/ boeken die ook in de docentenbieb staan.
—  Docent
Opfrissen is altijd goed.
—  Medewerker VVT
Manier om bredere kennis en informatie te delen, die weinig tijd kost en wat ik anders zelf niet zou opzoeken.
—  Medewerker
Breed onderwerp
—  Medisch specialist Ouderengeneeskunde
Je kunt er iets van leren--> het prikkelt wel interesse (bij mij althans)
—  Medewerker
De uitdaging om een vraag te beantwoorden en punten te ontvangen
—  Medewerker onderwijsinstelling
Vergroten van medewerkersbetrokkenheid
—  Medewerker onderwijsinstelling
Kennis opfrissen, gezamenlijkheid , het bespreken ervan.
—  Verzorgende VVT
Vragen waren divers. daardoor konden ook medewerkers vanuit de ondersteuning goed aanhaken.
—  Medewerker onderwijsinstelling
Verscheidenheid aan onderwerpen
—  Verpleegkundige
Kort een duidlijk
—  Verpleegkundige

Terug