Eerste hulp bij studie ontwijkend gedrag

Wist u dat 98% van de studenten ruiterlijk toegeven dat ze pas in de week voor het tentamen beginnen met studeren? Een enkeling maakt er zelfs nachtwerk van. Het blijkt bovendien dat de indruk bij studenten bestaat dat dit “blokken” een efficiënte manier van studeren is. Onderzoek wijst echter keer op keer uit dat dit niet het geval is; het langdurig onthouden van leerstof lukt veel beter als de stof vaak en kort aan bod komt (“spacing”).

Waarom geven studenten dan toch vaak de voorkeur aan blokken? Is dit allemaal te wijten aan uitstelgedrag? Waarschijnlijk niet. Door het studeren in een korte periode te proppen kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat je bepaalde leerstof herkent. Dat wekt de illusie dat je je de stof op een goede manier hebt eigen gemaakt. Helaas gaat het hier vooral om herkennen en niet om begrijpen en verwerken. Echte verwerking van de leerstof gaat toch echt beter door vaker kort te studeren.

Toelichting met video

Hoe buigen we dit ineffectieve studiegedrag om? Door het nog een keer uit te leggen? Nee, dat is niet het antwoord. Als uitleg alleen voldoende was om gedrag te veranderen, dan was iedereen allang gestopt met roken en begonnen met hardlopen. Wij geloven dat je de drempel naar een gedragsverandering zo laag mogelijk moet maken. Wij doen dat bij studenten door ze dagelijks per e-mail een multiple-choice vraag over de leerstof voor te leggen. De vraag is rechtstreek vanuit de e-mail te beantwoorden. Binnen 1 klik krijgen ze een toelichting op hun antwoord en zo hebben ze in 10 seconden wat geleerd. Eventueel ondersteund door een filmpje of een plaatje. Met dit eenvoudige kennisspel studeren ze elke dag een beetje.

Deze methode passen we sinds 15 november 2016 toe bij 148 tweedejaars studenten Biomedische Wetenschappen binnen het UMC Utrecht, voor het blok Orgaansystemen. Negentig procent van de studenten maakt actief gebruik van ons platform. We zijn benieuwd of dit effect zal hebben op hun studieresultaten…

‘Shameless plug’: ons online platform Redgrasp maakt ook van zorgprotocollen op eenvoudige wijze een kennisspel – protocollenkennis wordt zo spelenderwijs onderwezen en geborgd. We hebben inmiddels meerdere grote zorginstellingen als klant. Kijk op redgrasp.com voor meer informatie!