Waarom hebben medewerkers een hekel aan e-learning?

Best een belangrijk vraagstuk. Want leren is superbelangrijk. Ook in organisaties. Niet zo gek dat er hele afdelingen voor zijn om mensen te helpen leren. Op die afdelingen werken vaak zeer gemotiveerde professionals met een mooi schaalbaar leerinstrumentarium tot hun beschikking.

Hekel aan elearning

Maar zij worden er ook niet blij van als hun inspanningen weerstand oproepen.

Leren hoort leuk te zijn!

Dus waarom hebben medewerkers dan een hekel aan e-learning?

Er zijn verschillende redenen voor aan te wijzen. Laten we het vraagstuk laag voor laag afpellen.

Geen tijd

Laten we beginnen met wat de mensen op de werkvloer zelf van e-learning zeggen. Die zeggen: ik heb er geen tijd voor.

Dat kan verschillende dingen betekenen. Geen tijd is geen prioriteit. Laten we dat als eerst vaststellen. Er zit meer achter dan alleen maar “geen tijd”. Als ze zeeën van tijd zouden hebben, zouden ze nog steeds weerstand tegen e-learning ervaren. Reken daar maar op.

Dus: ze geven geen prioriteit aan e-learning.

OK. Maar waarom dan?

Vinden ze leren niet belangrijk? Jawel, dat wel. Maar, zeggen ze, de e-learning modules duren te lang. Voor zo’n lange e-learning module hebben ze geen tijd.

Nu komen we dichter in de buurt van de waarheid.

Maar het plaatje is nog niet compleet. Zijn de modules echt te lang? Of spreken de onderwerpen ze niet aan? Of leren ze er niet van? Als je nauwelijks wat leert of het onderwerp is oninteressant, dan is een module immers altijd te lang.

Zou dat het zijn?

Ja, zeggen de medewerkers, we ervaren het als een moetje. Ze zeggen: het heeft weinig met mijn werk te maken. Ze zeggen: wat er in die e-learning staat, klopt helemaal niet met wat ik in de praktijk zie. Of: die module is niet op mijn functie afgestemd. Of: ik weet het meeste al.

Ja maar, zeggen de gemotiveerde professionals van de afdeling Leren en Ontwikkelen dan, het gaat er ook niet om dat het allemaal precies klopt. Het gaat erom dat het je aan het denken zet. Dat je er samen de discussie over aangaat. Als je het al weet en je kennis opfrist, is het ook goed. En dat we het verplicht stellen, komt doordat jullie de e-learnings anders niet doen!

Ze hebben gelijk natuurlijk.

Paradox

Maar het is een interessante paradox. De afdeling Leren en Ontwikkelen maakt gebruik van e-learning modules om awareness te creëren, kennis op te frissen, mensen aan het denken te zetten en de discussie te bevorderen. Maar dat lukt zo slecht dat ze het verplicht moeten maken.

Stof tot nadenken.

Bespaar tijd met het Redgrasp platform voor kwaliteit en veiligheid

Adviseurs Kwaliteit en Veiligheid weten hoe belangrijk het is om zorgprofessionals op de hoogte te houden van richtlijnen en protocollen. Maar het is een uitdaging om iedereen te bereiken en te betrekken bij deze belangrijke onderwerpen.

Documenten publiceren is niet genoeg. Je moet meer doen. Maar de traditionele manier van e-learning, met lange modules en uitgebreide tests, is tijdrovend voor zowel de organisatie als de deelnemers.

Bijvoorbeeld, stel dat je een nieuw protocol over antibioticabeleid wilt introduceren bij je ziekenhuis. Met traditionele e-learning zou je misschien een module ontwikkelen van 30 minuten en een test maken om de kennis van je medewerkers te evalueren. Dit zou jou al snel een halve werkweek kosten. En dan moeten 1000 medewerkers er ook nog tijd voor vrijmaken! Dat laatste kost alleen al 500 uur aan productiviteitsverlies voor 1 enkele e-learning.

Met het Redgrasp platform kun je je protocol introduceren met paar korte quizvragen die je medewerkers in minder dan een minuut kunnen beantwoorden. Met de toelichting op het antwoord leren ze laagdrempelig iets nieuws. Dit bespaart jou niet alleen tijd, maar ook de tijd van je medewerkers die snel en gemakkelijk op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen.

Bovendien kunnen je medewerkers met elkaar in discussie gaan over de quizvragen en zo van elkaar leren. Dit zorgt voor een interactief en leerzaam proces dat de kennis en betrokkenheid van je medewerkers vergroot.

Met het microlearning platform van Redgrasp kun je dus al je belangrijke richtlijnen en protocollen onder de aandacht brengen. Zonder onnodig tijdverlies. Benieuwd hoeveel productiviteitswinst jouw organisatie kan boeken met microlearning? Maak met onderstaande tool een schatting!* In 2022 bedroeg het gemiddelde uurloon van een verpleegkundige €25,04, incl. werkgeverslasten

Kennisdeling bevorderen: kennis uit de organisatie vergaren en delen

In het vorige blog heb ik microlearning doelstellingen besproken. Deze keer zoomen we in op hoe je kennisdeling kan bevorderen met microlearning. Zijn er nieuwe thema’s in je organisatie? Zit er veel kennis opgesloten in de hoofden van mensen? Zorg dat die kennis binnen je organisatie wordt gedeeld!

Met microlearning bied je kleine leereenheden en kleine leeractiviteiten aan. Met als doel het kort en interessant te houden voor de lerende.

Met Redgrasp maak je gebruik van kleine leereenheden in de vorm van quizvragen. Hoe kan je met doorlopende quizvragen kennisdeling bevorderden? Als je een vraag stelt dan geef je medewerkers de kans om na te denken over een antwoord. Dat heeft veel voordelen:

 • Het doorlopend stellen van vragen houdt collega’s actief betrokken bij belangrijke thema’s
 • Vragen bevorderen het gesprek op de werkvloer
 • Vragen stellen helpt mensen na te denken over de praktische toepassing van kennis

Iedereen heeft een eigen kijk op wat wel en niet werkt. Met quizvragen kun je gesprekken bevorderen en mensen uitdagen om na te denken over best practices. Is dit iets voor de afdeling of wellicht voor de gehele organisatie? Je komt alleen achter het antwoord door er met elkaar over in gesprek te gaan!

Door vragen te stellen ontvang je tegelijkertijd op verschillende manieren veel informatie.

 • Feedback op vragen maakt het mogelijk om vragen inhoudelijk te bespreken
 • Met feedback kun je kennislacunes blootleggen (in een volgend blog vertel ik meer hierover!)
 • Je kunt kennisdragers in de organisatie identificeren

Elke organisatie heeft mensen in dienst die veel kennis bij zich dragen. Dit kan zijn door ervaring, opleiding of onderzoek. Deze kennisdragers krijgen vaak niet de kans om deze kennis organisatie breed te delen. Door de deur voor ze open te zetten krijgen zij de mogelijkheid om bij te dragen. Zij kunnen zelf quizvragen maken over onderwerpen waarvan ze verstand hebben. Op deze manier blijft de kennis niet alleen bij hen, maar wordt deze kennis gedeeld met de gehele organisatie.

In het onderwijs is docentprofessionalisering een actueel thema. Het Hoornbeeck College heeft microlearning ingezet om kennisdeling over dit thema te bevorderen. Zij waren op zoek naar een methode om laagdrempelig te communiceren met medewerkers over allerlei onderwerpen. Ook wilden ze bestaande kennis bij medewerkers onderling meer delen. Onderwerpen zoals visie en missie, procedures, thema’s en mogelijkheden op het gebied van online leren. Er zijn natuurlijk kennisdocumenten over deze onderwerpen opgesteld, maar voor het overbrengen van deze kennis is dat zelden toereikend. Door quizvragen te stellen hebben zij een succesvolle manier gevonden om medewerkers te bereiken en aan het denken te zetten. Lees er hier mee over!

Microlearning Basics: welke doelen kan je ermee bereiken?

Nadat we in een eerder artikel uiteen hebben gezet wat microlearning inhoudt, gaan we nu kijken waarvoor je het in kunt zetten. In dit artikel wil ik je meer vertellen over waar onze klanten microlearning voor gebruiken.

Microlearning doelstellingen

Je wilt niet dat microlearning alleen maar de zoveelste tool in de toolbox wordt. Met microlearning kun je problemen oplossen die je niet gemakkelijk op een andere manier krijgt opgelost! Dus identificeer die problemen en zorg vooraf voor een heldere doelstelling. Dan voegt microlearning uiteindelijk de meeste waarde toe.

De top 5 meest voorkomende doelstellingen

In onze ervaring zijn er een aantal veel voorkomende doelstellingen. Deze lopen uiteen maar hebben één ding met elkaar gemeen. De behoefte om op een andere manier te communiceren met je doelgroep.

Hier de top de 5 meest voorkomende doelstellingen:

 • Mensen bereiken die zich lastig laten bereiken (met leeronderwerpen en kwaliteitsbeleid)

 • Een lerende cultuur bevorderen

 • Kennisdeling bevorderen: kennis uit de organisatie vergaren en delen

 • Gebruik stimuleren van de bestaande e-learning omgeving

 • Kennislacunes in de organisatie ontdekken

Meer mensen bereiken met microlearning

Een voorbeeld: een gemeente had moeite om mensen die niet op kantoor werken te bereiken met informatie. Ze wilden mensen actief betrokken houden bij organisatie-brede onderwerpen. Dit hebben zij gedaan door drie keer per week een quizvraag te stellen.

Via e-mail konden ze hun medewerkers laagdrempelig bereiken. Met de inzichten in de beantwoording wisten zij de vragen en onderwerpen nog beter af te stemmen op de doelgroep. Door de inzet van relevante vragen voor de afdelingen, hebben zij een 93% deelnamegraad bereikt voor de medewerkers die weinig tot niet op kantoor werken.

Meer weten over andere microlearning doelstellingen? In een volgend artikel vertel ik je hier graag meer over.

Hoe kan ik kennisdeling in mijn organisatie bevorderen?

Kennis in organisaties is iets heel diffuus. De meeste kennis zit in hoofden van mensen en staat niet op papier. En de kennis die wel op papier staat, zit vaak niet in de hoofden van mensen. En wat persoon A weet, weet persoon B misschien niet. De beste methode om kennis in je organisatie vast te houden is dus te zorgen dat mensen deze kennis met elkaar delen. Communicatie over kennis dus.

Hoe pak je dat aan? Het begint met cultuur. Een open cultuur waarin mensen laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan. Hoe gemakkelijker mensen met elkaar praten, des te meer kennis wordt er gedeeld.

Cultuur is dus superbelangrijk maar helaas niet zo makkelijk te beïnvloeden.

Cultuur begint met een set gezamenlijke gewoonten. Om kennisdeling in een organisatie te bevorderen moet je mensen dus helpen om met grote regelmaat te communiceren met elkaar. Niet over koetjes en kalfjes (hoewel dat ook mag) maar over kennisonderwerpen. Het moet een gewoonte zijn.

Het organiseren van dagstart bijeenkomsten is een goed voorbeeld. Iedere dag bij elkaar komen en (kort!) wat zaken bespreken.

Je kunt ook wat meer uitgebreide bijeenkomsten organiseren rondom een thema. Dit kan goed werken maar je bereikt hiermee niet iedereen. De drempel om deel te nemen ligt vrij hoog. En de organisatie ervan vergt veel voorbereiding.

Een andere manier is het organiseren van een doorlopend kennisspel via Redgrasp. Dit is een hele laagdrempelige manier van kennisdeling. Je stelt een aantal keer per week een quizvraag per e-mail over allerlei thema's. Mensen doen voor hun plezier mee, het kost ze weinig tijd en ze kunnen vervolgens online met elkaar in gesprek over het antwoord. Je kunt mensen zelf ook de kans geven om kennisvragen te stellen aan hun collega's. Kennisdeling wordt zo vanzelf een gewoonte.

Hoe bereid je je organisatie voor op een accreditatie?

Als je organisatie binnenkort wordt doorgelicht door een auditor in het kader van een accreditatie of een certificering dan zijn er een heleboel verschillende zaken die je moet voorbereiden. Er is natuurlijk geen generiek antwoord te geven op de vraag wat je allemaal moet doen. Het hangt af van het soort accreditatie.

Accreditaties

Maar één ding begint steeds meer door te dringen. Waar het vroeger voldoende was dat je al je processen netjes beschreven had in een dik kwaliteitshandboek, tegenwoordig gaat de auditor de werkvloer op. En ze gaat je medewerkers aan de tand voelen over je kwaliteitsbeleid.

Leuk dat het op papier staat. Maar zit het ook tussen de oren?

Een succesvolle accreditatie staat en valt dus met communicatie. Mensen moeten weten wat ze moeten doen in verschillende situaties. Ze moeten weten dat de kennisdocumenten bestaan, weten waar ze te vinden zijn en (globaal) weten wat er in staat.

Moet je dan in aanloop naar de audit ineens volle bak gaan communiceren met de werkvloer over je kwaliteitsbeleid? Dat kan, maar idealiter doe je dat natuurlijk het hele jaar door. Kwaliteit is niet alleen iets voor bij een audit toch?

Veel organisaties maken gebruik van een kennisspel per e-mail om hun medewerkers op de hoogte te brengen en te houden. De makkelijkste manier om te zorgen dat je communicatie over kwaliteitsbeleid het hele jaar door geborgd is.

Welke elementen zijn essentieel voor een succesvol onboarding event voor nieuwe medewerkers?

Ik heb in verschillende grote organisaties gewerkt. Onboarding bestond meestal uit 1 of 2 introductiedagen. De dagen waren gevuld met goedbedoelde presentaties van allerlei verschillende afdelingen over allerlei verschillende onderwerpen. Denk aan een praatje van de Raad van Bestuur over de Visie en de Missie van de organisatie. Een praatje van de Beveiliging over Integrale Veiligheid. Een praatje van HR over de CAO. Een praatje van de afdeling Kwaliteit over de vindplaats van de Kwaliteitsdocumenten (hint: check het intranet). Een praatje van de klachtenfunctionaris. Een praatje van de afdeling ICT. Etcetera.

Ik ben er niet van overtuigd dat dit de beste manier is om informatie over te brengen.

Onboarding

Als je ergens nieuw begint sta je erg open voor nieuwe kennis, maar dan wel vooral over het werk dat je gaat doen. Hoewel bovenstaande randvoorwaarden zeker belangrijk zijn, is een dagje inwerken met een collega volgens mij veel waardevoller.

Je kunt al de bovenstaande onderwerpen beter voor een later moment bewaren. Bovendien kun je beter niet alles op één dag proberen vertellen. Waarom zou je mensen niet druppelsgewijs informeren? Kies daarbij bijvoorbeeld voor een tool als Redgrasp. Daarmee maak je een leuk kennisspel per e-mail van alle onderwerpen die je wilt bespreken. Mensen vinden het leuk om mee te doen, je overlaadt ze niet met kennis en ze kunnen op een laagdrempelige manier de interactie aangaan.

Hoe kan ik richtlijnen implementeren?

Richtlijnen zijn documenten waarin aanbevelingen staan beschreven. Veel organisaties hebben richtlijnen, maar hoe zorg je dat mensen de aanbevelingen ook uitvoeren? Met andere woorden: hoe zorg je voor implementatie van de richtlijnen?

Het belangrijkste probleem is bewustwording. Veel mensen weten niet dat een bepaalde richtlijn bestaat. Of ze weten niet dat die richtlijn een aanbeveling doet voor precies dat probleem waar ze mee worstelen. Of ze wisten het ooit, maar ze zijn het inmiddels weer vergeten. Of ze kenden de richtlijn, maar de richtlijn is inmiddels vernieuwd.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is om over richtlijnen te communiceren. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn verschillende mogelijkheden, allemaal met voor- en nadelen.

Richtlijnen

Richtlijnen opsturen

Je kunt de richtlijnen opsturen, bijvoorbeeld per e-mail. Of je kunt ze benoemen in een nieuwsbrief met een link erbij. Je kunt zelfs vragen om een leesbevestiging. Het voordeel van deze methode is dat het verreweg de gemakkelijkste manier is om over richtlijnen te communiceren. Het nadeel is dat deze methode tot weinig engagement leidt. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een dergelijk bericht daadwerkelijk verdiept in de richtlijn is niet groot.

Bijeenkomsten organiseren

Door mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst kun je ook de aandacht vragen voor (nieuwe) richtlijnen, bijvoorbeeld door middel van een presentatie. Het voordeel is dat dit een intensieve manier is om een richtlijn aan de man te brengen. Het nadeel is dat het relatief duur is en dat je hiermee meestal niet de gehele doelgroep bereikt. Ook zakt de kennis vervolgens relatief snel weg.

E-learning modules

Je kunt per richtlijn een e-learning module (laten) bouwen. Het voordeel van deze methode is dat je op een schaalbare manier communiceert over richtlijnen. Het nadeel is dat weinig mensen enthousiast worden van lange e-learning modules. In de praktijk blijkt de impact van e-learning daarom minder groot dan gehoopt. Veel mensen laten ze links liggen.

Kennisspel

Een kennisspel is een nieuwe methode om kennis over richtlijnen over te brengen. Het is een vorm van microlearning. Deelnemers ontvanger een aantal keer per week een quizvraag via de e-mail over een richtlijn. Het gaat om korte scenario's met een vraagstelling die met behulp van de richtlijnen beantwoord kan worden. Mensen klikken op het antwoord waarvan ze denken dat het juist is. Ze krijgen direct feedback op hun antwoord met een korte toelichting en een link naar de richtlijn. Zo leren ze elke keer iets nieuws in 10 seconden. Op die manier houd je de kennis over richtlijnen op een laagdrempelige manier op peil.

Shameless plug: mijn bedrijf Redgrasp is in deze vorm van microlearning gespecialiseerd.

Wat is microlearning?

Microlearning is e-learning, maar dan korter. E-learning wordt vaak ingezet als manier om mensen te helpen leren tijdens het werk. Daar komt ook meteen het nadeel van e-learning om de hoek kijken: was je net lekker aan het werk, moet je ineens een e-learning module gaan doen.

Microlearning

Veel mensen nemen er geen tijd voor. Of doen ze alleen als ze verplicht worden. Met tegenzin. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Met microlearning los je dit probleem op.

Microlearning kost weinig tijd. Daardoor kun je microlearning makkelijker integreren in het werk. En daarom doen mensen veel sneller mee. Hoe korter de interventie, hoe beter.

Een voorbeeld van een microlearning tool is Redgrasp. Met Redgrasp stel je een aantal keer per week een quizvraag per e-mail aan je doelgroep. Mensen kunnen zo met één klik zien of ze het antwoord goed hebben, hoe anderen hebben geantwoord en hoeveel punten ze hebben verdiend. Ze krijgen een korte toelichting op het antwoord en leren zo iets nieuws in 10 seconden.

E-mails wachten geduldig in de inbox totdat mensen even tijd hebben om ze te beantwoorden. Zo integreert een microlearning tool als Redgrasp naadloos in de bestaande workflow van mensen.

Wat is een goed alternatief voor e-learning?

E-learning schiet zijn doel voorbij

E-learning is een hele schaalbare manier van leren. Je maakt één keer een e-learning module en vervolgens kan iedereen die e-learning module volgen. Het nadeel van e-learning is dat mensen het vaak niet leuk vinden. E-learning modules duren te lang.

Alternatief voor elearning

Als "oplossing" worden de modules vervolgens vaak verplicht gesteld. Au.

Mensen geven geen prioriteit aan e-learning modules en daarom nemen ze er geen tijd voor. Ik ken voorbeelden van mensen die hun secretaresse vragen hun verplichte e-learning modules voor ze in te vullen. Ook laten veel mensen e-learning modules op de achtergrond aan staan terwijl ze aan het werk zijn. Ze proberen met zo min mogelijk interactie het einde te halen. Niemand wordt hier beter van.

Alternatief voor e-learning

Microlearning is een goed alternatief. Door de korte interacties wordt het grootste bezwaar tegen e-learning weggenomen. Hoe laagdrempeliger hoe beter. Een voorbeeld is het online kennisspel van Redgrasp. Dit is microlearning met superlaagdrempelige quizvragen via de e-mail. Je klikt in de e-mail op het antwoord waarvan jij denkt dat het goed is. Je krijgt direct te zien of je antwoord klopt, hoe anderen hebben geantwoord en hoeveel punten je hebt gescoord. Ook krijg je een korte toelichting op het juiste antwoord en je kunt altijd doorklikken naar een achterliggend kennisdocument. Zo leer je steeds iets nieuws binnen 10 seconden. Deze oplossing wordt o.a. veel door ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen gebruikt.

Blue Orange Wave and Redgrasp launch MICROLEARNING TOOL TAGIT WAVE

12-10-2020 – The Hague – Software provider Redgrasp appointed Blue Orange Wave as their designated and exclusive reseller for the global maritime and offshore market. Blue Orange Wave will launch microlearning solution TAGIT WAVE.

Redgrasp appoints Blue Orange Wave as its designated and exclusive reseller for the global maritime and offshore market

Blue Orange Wave CEO Tim Lodder about this newly formed partnership. “Shelfing of software happens a lot due to lack of implementation support or disconnection with the existing training curriculum. Blue Orange Wave portfolio of immersive but proven technologies brings together experience, consultancy, development of digital training content and implementation support as one interactive, flexible solution with unparalleled functionality. Our portfolio creates the opportunity for users to access, analyse and learn in a way that generates value for individuals and organisations; promoting better performance across the industry. The Redgrasp microlearning platform hits bulleye and fits very well in this complete solution philosophy. We are very excited to introduce TAGIT WAVE to our markets!”

Menno Vergeer, CEO Redgrasp: “We have seen our microlearning solution work very well in the healthcare sector, where procedures and guidelines play a pivotal role in Safety and Quality management. Healthcare professionals are busy people and digesting the content of all these documents can be a tremendous burden on their time. Microlearning fills the gap between documentation and implementation by turning the concepts from these documents into a low-friction quiz game. In Blue Orange Wave we have found a partner with intricate knowledge of the training needs of the global maritime and offshore market. We are thrilled to work with them to help their customers’ employees effortlessly stay up to date on procedures and guidelines.”

The Product, TAGIT WAVE, is based on the Redgrasp microlearning platform. It invites curiosity through fun, accessible and targeted questions. TAGIT WAVE will help increase the impact of International Safety Management (ISM) and operational procedures by providing staff a competitive, fun, flexible and accessible learning tool. It adds game elements such as points, badges and discussion forums to engage learners and stimulate the learning process. For HR, Crewing or QHSE departments it delivers an insightful dashboard to monitor and analyze the progress of knowledge development.

With this partnership both companies aim to learn from their respective markets and support maritime safety & security professionals worldwide to learn, refresh and retain their knowledge about procedures and guidelines. It is our experience that frequent short learning interventions lead to higher engagement and a higher retainment of knowledge which leads to better overall decisions. We are confident this will result in increased efficiency, better environmental performance, higher operational standards and improved safety records.

Media contact:

All Blue Orange Wave releases are available at https://www.blueorangewave.com/about-us/media/

Blue Orange Wave in brief:

Blue Orange Wave is a world-leading provider of innovative but proven training solutions to the maritime and offshore industries. It has established itself as a leader in its field and is committed to promoting best safety & security practice throughout these industries.www.blueorangewave.com

Redgrasp in brief:

Redgrasp provides a microlearning solution to hospitals and professional associations in healthcare. It allows professionals to effortlessly learn about guidelines and protocols through the use of fun quiz questions.redgrasp.com

Miljoenste quizvraag over zorg beantwoord

Op 11 juni 2019 is de miljoenste quizvraag over zorg beantwoord op het Redgrasp platform. De gelukkige beantwoordster was Lizet Rigter van JGZ Almere.

Lizet en haar collega’s waren zich druk aan het voorbereiden op een rondje vaccineren tegen meningokokken. Meningokokken veroorzaken een gevaarlijke infectieziekte die gepaard kan gaan met hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Lizet en haar collega’s beschermen kinderen dus tegen een boel ellende met hun inentingen. Ze hadden niet gerekend op een taart, maar die is natuurlijk altijd welkom. Lizet is dit jaar 30 jaar in dienst. Een extra reden om haar in het zonnetje te zetten!

Miljoenste beantwoording!

Redgrasp maakt online kennisspellen voor beroepsverenigingen, ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Deelnemers ontvangen een aantal keer per week quizvragen over allerlei relevante onderwerpen. Het is een manier om je vak bij te houden voor mensen die het druk hebben. Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid werkt samen met Redgrasp aan het kennisspel waar de miljoenste beantwoording is gevallen. De aanwezige JGZ collega’s waren erg te spreken over het kennisspel. Lizet: “Het is het eerste wat ik doe ’s ochtends. Je frist op een leuke manier je kennis op.”

Is jouw organisatie ook geïnteresseerd in een laagdrempelige manier om protocollen of richtlijnen onder de aandacht te brengen? Stuur dan een berichtje aan menno@redgrasp.com of kijk op redgrasp.com!

En de winnaar is...

Vraag van Vandaag

In de afgelopen twee maanden hebben verschillende afdelingen binnen de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het UMC Utrecht meegedaan met de Redgrasp Vraag van Vandaag. Een doorlopende online quiz over allerlei dingen die van belang zijn in het ziekenhuis. En de winnaars zijn...

 • In de categorie Verpleegkundigen: de afdeling C2W Geriatrie! Zij winnen nipt van de afdeling MDL/Nefrologie en van C2W Interne Geneeskunde.

 • In de categorie Artsen: de AIOS Interne geneeskunde! Zij winnen hiermee van de stafleden Interne Geneeskunde en van de dermatologen (in opleiding)!

 • In de categorie Administratief is de eerste prijs voor Annie van der Vliert! Zij blijkt een absolute kenner te zijn van de administratieve protocollen.

Verder zijn er nog eervolle vermeldingen voor Mathilde Nijkeuter, Anke Verschraagen en Berthina Mouallal. Zij waren binnen hun categorie of afdeling de onbetwiste winnaars.

Richtlijnen en protocollen in de zorg zijn niet altijd swingende documenten die je voor je plezier leest. Redgrasp maakt er een leuk kennisspel van! Zo is iedereen laagdrempelig op de hoogte. Ook wat voor uw ziekenhuis misschien?

Pilot met Redgrasp bij Kindergeneeskunde Radboudumc groot succes

Weekwinnaar

“Het wedstrijdfenomeen werkt aanstekelijk”, “Kost weinig tijd en je wilt toch winnen!”, “Jezelf op een speelse manier bijscholen - het maakte me enthousiast!”, “Jammer dat het afgelopen is, het was het eerste dat ik deed als ik opstond”, “Veel leuker dan e-learning”, “Er wordt over gepraat met collega’s”, “Ik ga het missen, ik was er eraan gewend geraakt!”. Een greep uit de reacties van medewerkers op de afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc op de pilot met Redgrasp.

Redgrasp maakt van protocollen een kennisspel. In voorbereiding op de JCI survey van halverwege dit jaar heeft het Radboudumc dit kennisspel 8 weken lang als pilot ingezet om de interactie met en kennis van protocollen bij haar medewerkers te verhogen. Bijna 500 artsen, verpleegkundigen en administratief medewerkers beantwoordden in totaal meer dan 26.000 vragen over protocollen die voor hun werk van belang zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vragen over infectiepreventie, de vitaal bedreigde patiënt of effectieve communicatie.

Deelname was niet verplicht; toch deed 90 procent van de medewerkers mee. Wekelijks was meer dan 70% van de medewerkers actief op het platform en dit bleef stabiel gedurende de gehele pilot. Deze cijfers waren voor artsen en verpleegkundigen overigens precies gelijk. Gemiddeld besteedden werknemers 3-4 minuten per dag aan het kennisspel.

Bij de enquête reageerden medewerkers enthousiast: meer dan 80% van hen zou het kennisspel aanraden aan een collega en 89% vond het leuker dan de meeste e-learnings. Tachtig procent had iets nieuws geleerd door het spel en dacht dat het spel kon helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Een ruime meerderheid vond het jammer dat het afgelopen was en ongeveer driekwart van de medewerkers wilde er graag mee doorgaan.

Radboudumc dacht er hetzelfde over: inmiddels zijn we samen met het JCI programmateam op 22 mei van start gegaan met de voortzetting van het kennisspel op 16 afdelingen met in totaal bijna 2700 medewerkers.

Pilot in Radboudumc van start

Vandaag is in het Radboudumc in Nijmegen een pilot met het Redgrasp platform van start gegaan. Gedurende de komende twee maanden zullen de ruim 430 artsen, verpleegkundigen en administratieve medewerkers van de afdeling Kindergeneeskunde van het Radboudumc dagelijks een Vraag van Vandaag in hun mailbox ontvangen.

Vraag van Vandaag

Voor de pilot, die onderdeel uitmaakt van het JCI programma binnen het Radboudumc, zijn naast vragen over medische en verpleegkundige protocollen ook bijna 200 vragen opgesteld over de IPSG (International Patient Safety Goals) protocollen. Naast de Vraag van Vandaag kunnen medewerkers ook via het beantwoorden van losse vragen of het doen van korte quizzes hun kennis van deze protocollen testen en verbeteren. Verder zijn verspreid over de verschillende afdelingen van het Amalia kinderziekenhuis een zestal kiosken geplaatst, waarop medewerkers vragen over voor hen relevante protocollen kunnen beantwoorden.

In voorbereiding op de pilot heeft Redgrasp eind vorig jaar haar platform aangesloten op SURFconext. Hierdoor krijgen de medewerkers van het Radboudumc de beschikking over 'single sign-on': ze kunnen gewoon hun eigen instellingsaccount gebruiken om in te loggen op het Redgrasp platform. Sterker nog, als zij al ingelogd zijn op het eigen intranet, dan wordt men volledig automatisch ingelogd bij Redgrasp. Gemak dient de mens, zullen we maar zeggen!

Protocollen: de papieren tijger in de la

Op het lab tijdens mijn promotieonderzoek. De twee auditoren keken me onderzoekend aan. “Je werkt met dit PCR apparaat. Hoe weet je hoe dat apparaat werkt?”. Ik wees over mijn schouder. “Dat heb ik van Jorge geleerd.” Vinkje op het formulier: verkeerde antwoord. “Ja, maar waar staat hoe het werkt? Waar staat dat genoteerd?”. “Eh, in een protocol?”. “En waar staat het protocol?”. “Eh, ik zal het aan Jorge vragen…?” Weer verkeerd.

Er is een spanningsveld tussen hoe mensen iets leren en hoe wij onze processen borgen. Een protocol wordt bij voorkeur niet gelezen. Geen hond raadpleegt het protocol van het PCR apparaat als hij het ook aan Jorge kan vragen. Waarom is dat? En is dat belangrijk?

Laat protocollen geen papieren tijder in een la worden

Waarom leren mensen de protocollen niet?

Laten we bij het voorbeeld blijven. Wat is er goed aan Jorge en slecht aan het protocol? Jorge is laagdrempelig benaderbaar (desnoods benadert hij jou!), hij geeft antwoord op vragen en hij checkt of je het hebt begrepen. Het protocol daarentegen is nergens te vinden, staat bol van informatie die je niet nodig hebt en heeft geen enkele interesse in of je het begrijpt of niet. Met een kwaliteitssysteem gebaseerd op protocollen als leermiddel gaan we dus voorbij aan de behoeften van de lerende mens.

Is dat belangrijk?

De kwaliteit neemt toe als je mensen optimaal laat leren. Er is niet alleen meer motivatie om te leren maar de kennisoverdracht verbetert ook. Daarnaast neemt de irritatie omtrent het kwaliteitsbeleid af. Als audits toetsen of je weet waar je een protocol kan vinden (dat doen audits namelijk) maar je gebruikt die documenten nooit, wat test je dan eigenlijk? Of stel, je hebt het document wel eens gelezen; wie zegt dan dat je de inhoud ook snapt? Geen wonder dat mensen weerstand ervaren tegen een dergelijk systeem.

Van protocol naar leermiddel

Wat zou het protocol van Jorge kunnen leren? Met andere woorden: hoe maak je van een papieren tijger een goed leermiddel? De kennis moet laagdrempelig aan mensen worden aangeboden. De aangeboden kennis moet probleem-gestuurd zijn. En er moet een check zijn of mensen het hebben begrepen. Het zal duidelijk zijn: dit gaat niet met een plat document. Een goed kwaliteitsbeleid is dus niet alleen gebaseerd op protocollen. Dat verdient die kennis niet. En uw medewerkers ook niet.

‘Shameless plug’: ons online platform Redgrasp maakt van uw protocollen op eenvoudige wijze een kennisspel – protocollenkennis wordt zo spelenderwijs onderwezen en geborgd. We hebben inmiddels meerdere grote zorginstellingen als klant. Kijk op redgrasp.com voor meer informatie!

Eerste hulp bij studie ontwijkend gedrag

Wist u dat 98% van de studenten ruiterlijk toegeven dat ze pas in de week voor het tentamen beginnen met studeren? Een enkeling maakt er zelfs nachtwerk van. Het blijkt bovendien dat de indruk bij studenten bestaat dat dit “blokken” een efficiënte manier van studeren is. Onderzoek wijst echter keer op keer uit dat dit niet het geval is; het langdurig onthouden van leerstof lukt veel beter als de stof vaak en kort aan bod komt (“spacing”).

Waarom geven studenten dan toch vaak de voorkeur aan blokken? Is dit allemaal te wijten aan uitstelgedrag? Waarschijnlijk niet. Door het studeren in een korte periode te proppen kun je gemakkelijk de indruk krijgen dat je bepaalde leerstof herkent. Dat wekt de illusie dat je je de stof op een goede manier hebt eigen gemaakt. Helaas gaat het hier vooral om herkennen en niet om begrijpen en verwerken. Echte verwerking van de leerstof gaat toch echt beter door vaker kort te studeren.

Toelichting met video

Hoe buigen we dit ineffectieve studiegedrag om? Door het nog een keer uit te leggen? Nee, dat is niet het antwoord. Als uitleg alleen voldoende was om gedrag te veranderen, dan was iedereen allang gestopt met roken en begonnen met hardlopen. Wij geloven dat je de drempel naar een gedragsverandering zo laag mogelijk moet maken. Wij doen dat bij studenten door ze dagelijks per e-mail een multiple-choice vraag over de leerstof voor te leggen. De vraag is rechtstreek vanuit de e-mail te beantwoorden. Binnen 1 klik krijgen ze een toelichting op hun antwoord en zo hebben ze in 10 seconden wat geleerd. Eventueel ondersteund door een filmpje of een plaatje. Met dit eenvoudige kennisspel studeren ze elke dag een beetje.

Deze methode passen we sinds 15 november 2016 toe bij 148 tweedejaars studenten Biomedische Wetenschappen binnen het UMC Utrecht, voor het blok Orgaansystemen. Negentig procent van de studenten maakt actief gebruik van ons platform. We zijn benieuwd of dit effect zal hebben op hun studieresultaten…

‘Shameless plug’: ons online platform Redgrasp maakt ook van zorgprotocollen op eenvoudige wijze een kennisspel – protocollenkennis wordt zo spelenderwijs onderwezen en geborgd. We hebben inmiddels meerdere grote zorginstellingen als klant. Kijk op redgrasp.com voor meer informatie!

Redgrasp wint ThumbsUp Award

Op 28 april werd bij UtrechtInc de ThumbsUp Award uitgereikt. Een prijs voor de beste startup van het Science Venture #3 programma. Wij zijn er trots op te kunnen melden dat Redgrasp deze prijs in de wacht heeft gesleept!

We willen de UtrechtInc community en onze collega’s van de andere startups heel erg bedanken voor hun steun en advies in de afgelopen periode. Natuurlijk is het hiermee niet ten einde. Sterker nog, we zijn pas net begonnen en blijven ons onverminderd inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg!

Redgrasp wint ThumbsUp Award!

Gebruikerstest UMCU succesvol afgesloten

Als je iets niet weet, dan zoek je het op in een protocol. Maar wat doe je als je niet weet wat je niet weet…?

Zestien verpleegkundigen van drie afdelingen van de Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie van het UMC Utrecht hebben drie weken lang Redgrasp getest. Zij kregen iedere dag een 'Vraag van Vandaag' over de UMC brede verpleegkundige protocollen in hun inbox en konden, als zij dat wilden, op de website nog meer vragen beantwoorden.

Er waren ook punten te verdienen. In alle groepen werden de vragen goed gemaakt, maar de hoogste scores werden behaald op de twee afdelingen waar iedere week een weekwinnaar werd aangewezen. Hier werden de scores ook onderling besproken en dit wakkerde blijkbaar de competitie aan.

Één van de deelneemsters zei: “Het competitie-element vind ik heel leuk. Maar het is ook nuttig. Ik ben nog naar de afdelingsassistente gegaan om ons afvalbeleid door te spreken naar aanleiding van een vraag. Ik heb in de afgelopen drie weken meer protocollen gelezen dan… daarvoor!”. Een ander zei: “Het is heel leuk om te doen! Het is leerzaam zonder dat het veel tijd kost. Ik heb ook echt een paar nieuwe dingen geleerd die ik direct kan gebruiken in het aansturen van anderen.” Iedereen gaf aan dat zij normaal gesproken protocollen vooral gebruikten om iets in op te zoeken. “Door Redgrasp kwam ik in aanraking met vragen waarmee ik normaal niet dagelijks te maken heb. Je gaat er echt breder door denken.”

Na afloop van de test werd aan de groepswinnaars een Redgrasp taart uitgereikt. Redgrasp bedankt alle deelnemers voor hun deelname!

Taart!

Redgrasp start gebruikerstest in UMCU

Gisteren is de eerste gebruikerstest van Redgrasp in het UMC Utrecht van start gegaan. De komende drie weken ontvangt een selectie van de verpleegkundigen van de afdelingen MDL/nefro, Interne Geneeskunde en Endoscopie dagelijks de Vraag van Vandaag in hun mailbox. Deze vraag over één van de UMC-brede verpleegprotocollen kunnen zij direct in deze email beantwoorden, waarna zij naar de Redgrasp site worden geleid om te zien of zij het goede antwoord hebben gegeven en zo niet, wat het juiste antwoord is en een toelichting hierbij.

Vraag van Vandaag

Behalve de Vraag van Vandaag kan er ook een Protocol Quiz worden gedaan over een specifiek protocol of kunnen er losse vragen over willekeurige protocollen worden beantwoord. Met het beantwoorden van vragen verdient een gebruiker punten en bij het succesvol voltooien van een Protocol Quiz krijgt de gebruiker een badge uitgereikt.

Binnenkort zal er ook een gebruikerstest starten met de AIOS Dermatologie van het UMC Utrecht. Hiervoor worden momenteel binnen de afdeling vragen opgesteld bij een 15-tal protocollen. Naast het UMC Utrecht is Redgrasp in gesprek met een drietal andere partijen om op korte termijn met een pilot van het Redgrasp platform te starten.

Zou jij willen dat Redgrasp ook op jouw afdeling of binnen jouw ziekenhuis beschikbaar komt? Neem dan contact met ons op en dan gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn!