Microlearning Basics: welke doelen kan je ermee bereiken?

Nadat we in een eerder artikel uiteen hebben gezet wat microlearning inhoudt, gaan we nu kijken waarvoor je het in kunt zetten. In dit artikel wil ik je meer vertellen over waar onze klanten microlearning voor gebruiken.

Microlearning doelstellingen

Je wilt niet dat microlearning alleen maar de zoveelste tool in de toolbox wordt. Met microlearning kun je problemen oplossen die je niet gemakkelijk op een andere manier krijgt opgelost! Dus identificeer die problemen en zorg vooraf voor een heldere doelstelling. Dan voegt microlearning uiteindelijk de meeste waarde toe.

De top 5 meest voorkomende doelstellingen

In onze ervaring zijn er een aantal veel voorkomende doelstellingen. Deze lopen uiteen maar hebben één ding met elkaar gemeen. De behoefte om op een andere manier te communiceren met je doelgroep.

Hier de top de 5 meest voorkomende doelstellingen:

  • Mensen bereiken die zich lastig laten bereiken (met leeronderwerpen en kwaliteitsbeleid)

  • Een lerende cultuur bevorderen

  • Kennisdeling bevorderen: kennis uit de organisatie vergaren en delen

  • Gebruik stimuleren van de bestaande e-learning omgeving

  • Kennislacunes in de organisatie ontdekken

Meer mensen bereiken met microlearning

Een voorbeeld: een gemeente had moeite om mensen die niet op kantoor werken te bereiken met informatie. Ze wilden mensen actief betrokken houden bij organisatie-brede onderwerpen. Dit hebben zij gedaan door drie keer per week een quizvraag te stellen.

Via e-mail konden ze hun medewerkers laagdrempelig bereiken. Met de inzichten in de beantwoording wisten zij de vragen en onderwerpen nog beter af te stemmen op de doelgroep. Door de inzet van relevante vragen voor de afdelingen, hebben zij een 93% deelnamegraad bereikt voor de medewerkers die weinig tot niet op kantoor werken.

Meer weten over andere microlearning doelstellingen? In een volgend artikel vertel ik je hier graag meer over.