Kennisdeling bevorderen: kennis uit de organisatie vergaren en delen

In het vorige blog heb ik microlearning doelstellingen besproken. Deze keer zoomen we in op hoe je kennisdeling kan bevorderen met microlearning. Zijn er nieuwe thema’s in je organisatie? Zit er veel kennis opgesloten in de hoofden van mensen? Zorg dat die kennis binnen je organisatie wordt gedeeld!

Met microlearning bied je kleine leereenheden en kleine leeractiviteiten aan. Met als doel het kort en interessant te houden voor de lerende.

Met Redgrasp maak je gebruik van kleine leereenheden in de vorm van quizvragen. Hoe kan je met doorlopende quizvragen kennisdeling bevorderden? Als je een vraag stelt dan geef je medewerkers de kans om na te denken over een antwoord. Dat heeft veel voordelen:

  • Het doorlopend stellen van vragen houdt collega’s actief betrokken bij belangrijke thema’s
  • Vragen bevorderen het gesprek op de werkvloer
  • Vragen stellen helpt mensen na te denken over de praktische toepassing van kennis

Iedereen heeft een eigen kijk op wat wel en niet werkt. Met quizvragen kun je gesprekken bevorderen en mensen uitdagen om na te denken over best practices. Is dit iets voor de afdeling of wellicht voor de gehele organisatie? Je komt alleen achter het antwoord door er met elkaar over in gesprek te gaan!

Door vragen te stellen ontvang je tegelijkertijd op verschillende manieren veel informatie.

  • Feedback op vragen maakt het mogelijk om vragen inhoudelijk te bespreken
  • Met feedback kun je kennislacunes blootleggen (in een volgend blog vertel ik meer hierover!)
  • Je kunt kennisdragers in de organisatie identificeren

Elke organisatie heeft mensen in dienst die veel kennis bij zich dragen. Dit kan zijn door ervaring, opleiding of onderzoek. Deze kennisdragers krijgen vaak niet de kans om deze kennis organisatie breed te delen. Door de deur voor ze open te zetten krijgen zij de mogelijkheid om bij te dragen. Zij kunnen zelf quizvragen maken over onderwerpen waarvan ze verstand hebben. Op deze manier blijft de kennis niet alleen bij hen, maar wordt deze kennis gedeeld met de gehele organisatie.

In het onderwijs is docentprofessionalisering een actueel thema. Het Hoornbeeck College heeft microlearning ingezet om kennisdeling over dit thema te bevorderen. Zij waren op zoek naar een methode om laagdrempelig te communiceren met medewerkers over allerlei onderwerpen. Ook wilden ze bestaande kennis bij medewerkers onderling meer delen. Onderwerpen zoals visie en missie, procedures, thema’s en mogelijkheden op het gebied van online leren. Er zijn natuurlijk kennisdocumenten over deze onderwerpen opgesteld, maar voor het overbrengen van deze kennis is dat zelden toereikend. Door quizvragen te stellen hebben zij een succesvolle manier gevonden om medewerkers te bereiken en aan het denken te zetten. Lees er hier mee over!