Hoe kan ik kennisdeling in mijn organisatie bevorderen?

Kennis in organisaties is iets heel diffuus. De meeste kennis zit in hoofden van mensen en staat niet op papier. En de kennis die wel op papier staat, zit vaak niet in de hoofden van mensen. En wat persoon A weet, weet persoon B misschien niet. De beste methode om kennis in je organisatie vast te houden is dus te zorgen dat mensen deze kennis met elkaar delen. Communicatie over kennis dus.

Hoe pak je dat aan? Het begint met cultuur. Een open cultuur waarin mensen laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan. Hoe gemakkelijker mensen met elkaar praten, des te meer kennis wordt er gedeeld.

Cultuur is dus superbelangrijk maar helaas niet zo makkelijk te beïnvloeden.

Cultuur begint met een set gezamenlijke gewoonten. Om kennisdeling in een organisatie te bevorderen moet je mensen dus helpen om met grote regelmaat te communiceren met elkaar. Niet over koetjes en kalfjes (hoewel dat ook mag) maar over kennisonderwerpen. Het moet een gewoonte zijn.

Het organiseren van dagstart bijeenkomsten is een goed voorbeeld. Iedere dag bij elkaar komen en (kort!) wat zaken bespreken.

Je kunt ook wat meer uitgebreide bijeenkomsten organiseren rondom een thema. Dit kan goed werken maar je bereikt hiermee niet iedereen. De drempel om deel te nemen ligt vrij hoog. En de organisatie ervan vergt veel voorbereiding.

Een andere manier is het organiseren van een doorlopend kennisspel via Redgrasp. Dit is een hele laagdrempelige manier van kennisdeling. Je stelt een aantal keer per week een quizvraag per e-mail over allerlei thema's. Mensen doen voor hun plezier mee, het kost ze weinig tijd en ze kunnen vervolgens online met elkaar in gesprek over het antwoord. Je kunt mensen zelf ook de kans geven om kennisvragen te stellen aan hun collega's. Kennisdeling wordt zo vanzelf een gewoonte.