Hoe kan ik richtlijnen implementeren?

Richtlijnen zijn documenten waarin aanbevelingen staan beschreven. Veel organisaties hebben richtlijnen, maar hoe zorg je dat mensen de aanbevelingen ook uitvoeren? Met andere woorden: hoe zorg je voor implementatie van de richtlijnen?

Het belangrijkste probleem is bewustwording. Veel mensen weten niet dat een bepaalde richtlijn bestaat. Of ze weten niet dat die richtlijn een aanbeveling doet voor precies dat probleem waar ze mee worstelen. Of ze wisten het ooit, maar ze zijn het inmiddels weer vergeten. Of ze kenden de richtlijn, maar de richtlijn is inmiddels vernieuwd.

Het zal duidelijk zijn dat het belangrijk is om over richtlijnen te communiceren. Maar hoe pak je dat aan? Er zijn verschillende mogelijkheden, allemaal met voor- en nadelen.

Richtlijnen

Richtlijnen opsturen

Je kunt de richtlijnen opsturen, bijvoorbeeld per e-mail. Of je kunt ze benoemen in een nieuwsbrief met een link erbij. Je kunt zelfs vragen om een leesbevestiging. Het voordeel van deze methode is dat het verreweg de gemakkelijkste manier is om over richtlijnen te communiceren. Het nadeel is dat deze methode tot weinig engagement leidt. Het aantal mensen dat zich naar aanleiding van een dergelijk bericht daadwerkelijk verdiept in de richtlijn is niet groot.

Bijeenkomsten organiseren

Door mensen uit te nodigen voor een bijeenkomst kun je ook de aandacht vragen voor (nieuwe) richtlijnen, bijvoorbeeld door middel van een presentatie. Het voordeel is dat dit een intensieve manier is om een richtlijn aan de man te brengen. Het nadeel is dat het relatief duur is en dat je hiermee meestal niet de gehele doelgroep bereikt. Ook zakt de kennis vervolgens relatief snel weg.

E-learning modules

Je kunt per richtlijn een e-learning module (laten) bouwen. Het voordeel van deze methode is dat je op een schaalbare manier communiceert over richtlijnen. Het nadeel is dat weinig mensen enthousiast worden van lange e-learning modules. In de praktijk blijkt de impact van e-learning daarom minder groot dan gehoopt. Veel mensen laten ze links liggen.

Kennisspel

Een kennisspel is een nieuwe methode om kennis over richtlijnen over te brengen. Het is een vorm van microlearning. Deelnemers ontvanger een aantal keer per week een quizvraag via de e-mail over een richtlijn. Het gaat om korte scenario's met een vraagstelling die met behulp van de richtlijnen beantwoord kan worden. Mensen klikken op het antwoord waarvan ze denken dat het juist is. Ze krijgen direct feedback op hun antwoord met een korte toelichting en een link naar de richtlijn. Zo leren ze elke keer iets nieuws in 10 seconden. Op die manier houd je de kennis over richtlijnen op een laagdrempelige manier op peil.

Shameless plug: mijn bedrijf Redgrasp is in deze vorm van microlearning gespecialiseerd.